ZUM

Zavod za urbanizem Maribor, danes ZUM d.o.o., je podjetje specializirano za urbanistično načrtovanje. Ustanovljen je bil leta 1959 in je danes eden izmed najpomembnejših slovenskih ponudnikov urbanističnih storitev. ZUM d.o.o. se nahaja v Mariboru, kjer ima sedež in večino svojih projektov v podravju, pomurju, gorenjski in savinjski regiji.

20
zaposlenih
Urbanizem
Planiranje
Projektiranje