URADNE
OBJAVE

AKT O USTANOVITVI JHMB

ll

KATALOG
IJZ

ll

OBJAVA PODATKOV PO
ENAJSTEM ODSTAVKU 10.
A ČLENA ZDIJZ

ll

OBJAVA PODATKOV PO
DVANAJSTEM ODSTAVKU 10.
A ČLENA ZDIJZ

ll

SEZNAM ODDANIH JAVNIH
NAROČIL PO DRUGEM ODSTAVKU 21.
ČLENA ZJN-3

ll

KONSOLIDIRANO LETNO POROČILO JHMB 2020

ll

LETNO POROČILO 2020 JHMB

ll

KONSOLIDIRANO LETNO POROČILO JHMB 2021

ll

LETNO POROČILO 2021 JHMB

ll

KONSOLIDIRANO LETNO POROČILO JHMB 2022

ll

LETNO POROČILO 2022 JHMB

ll

DOGOVOR O SODELOVANJU
DELAVCEV PRI UPRAVLJANJU

ll

POSLOVNIK O DELU
NS JHMB

ll

IZJAVA O
DOSTOPNOSTI

ll

[POGREBNO PODJETJE MARIBOR]
PROSTO DELOVNO MESTO:
REFERENT I M/Ž

ll

[JHMB]
PROSTO DELOVNO MESTO:
STROKOVNI SODELAVEC I

ll

[POGREBNO PODJETJE MARIBOR]
PROSTO DELOVNO MESTO:
HORTIKULTURNIK II M/Ž

ll

[SNAGA]
PROSTO DELOVNO MESTO:
KOMUNALNI DELOVODJA M/Ž
Akvarij-terarij Maribor

ll

[SNAGA]
PROSTO DELOVNO MESTO:
VODJA ZAVETIŠČA M/Ž
Zavetišče za živali Maribor

ll