Objava podatkov po dvanajstem odstavku 10. a člena ZDIJZ
Zapisnik 15. izredne seje SSD JHMB
Zapisnik 14. izredne seje SSD JHMB
Zapisnik 12. izredne seje SSD JHMB
Zapisnik 2. izredne seje SSD JHMB
Zapisnik 13. izredne seje SSD JHMB
Zapisnik 11. izredne seje SSD JHMB
Zapisnik 3. izredne seje SSD JHMB
Zapis sestanka 10.06.2020 v okviru 7. seje (župan MOM, v.d. direktorica JHMb, SSD JHM, ZSSS, KS90)-l.r. - dopolnjen.docx
Zapisnik 1. izredne seje SSD JHMB
Zapisnik 10. redne seje SSD JHMB
Zapisnik 9. redne seje SSD JHMB
Zapisnik 8. redne seja SSD JHM
Zapisnik 6. seje SSD JHM
Zapisnik ustanovne seje SSD JHM
Zapisnik 5. seje SSD JHM
Zapisnik 4. redne seje SSD JHM
Zapisnik 3. seje SSD JHM
Zapisnik 2. redne seje SSD JHM