DOGOVOR O SODELOVANJU DELAVCEV SSD JHMB
Poslovnik o delu SSD JHMB 14.09.2021 - čistopis
Aneks št. 1 k dogovoru o ustanovitvi SSD JHM
Dogovor o ustanovitvi SSD JHM
ZSDU
Poslovnik SSD JHM - POTRJEN 11.09.2019 IN PODPISAN
Odlok o ustanovitvi Javnega holdinga Maribor d.o.o. - PRVA OBRAVNAVA
Odlok o ustanovitvi Javnega hodlinga Maribor d.o.o. - MUV
Gradivo H GSM - 329
Dogovor o ustanovitvi SSD JHM