Zaključek ogrevalne sezone 2021/2022

Z izpolnitvijo pogojev za zaključek ogrevalne sezone v sistemu daljinskega ogrevanja v Mestni občini Maribor (trikrat zapored zunanja temperatura ob 21. uri nad 12 °C) se 3. 5. 2022 zaključuje organiziran pristop ogrevanja v okviru letošnje kurilne sezone. V primeru želje po ponovnem vklopu ogrevanja v posameznih objektih lahko to na Energetiko Maribor sporoči upravitelj ali za to določen predstavnik stanovalcev.

Primarna dejavnost Energetike Maribor iz Skupine JHMB je izvajanje oskrbe s toplotno energijo v MO Maribor, kar zajema proizvodnjo in distribucijo toplotne energije. Gre za edini organiziran pristop k toplifikaciji mesta Maribor, kjer Energetika Maribor oskrbuje s toploto več kot 13.000 gospodinjstev in približno 360 ostalih odjemalcev.

Uporabniki daljinskega ogrevanja v MO Maribor se lahko o začetku in koncu ogrevalne sezone odločijo sami, saj zakonodaja ne predpisuje roka začetka oz. zaključka ogrevalne sezone. Nekdaj je bil začetek oz. konec ogrevalne sezone določen s pravilnikom, kjer je bilo predpisano, da se ogrevalna sezona začne, ko je zunanja temperatura tri dni zapored ob 21. uri 12 °C ali manj, zaključi pa, ko je zunanja temperatura tri dni zapored ob 21. uri več kot 12 °C. Slednje danes služi kot smernica za neuraden zaključek ogrevalne sezone, ko Energetika Maribor tudi prekine organiziran pristop k ogrevanja v mestu.

Vsi večstanovanjski objekti lahko preko svojih upraviteljev ali z njihove strani javljenih predstavnikov za ogrevanje naročijo izklop ali vklop ogrevanja 365 dni na leto; sistem daljinskega ogrevanja namreč zaradi priprave sanitarne tople vode deluje ves čas.

V novejših objektih z nameščenimi stanovanjskimi toplotnimi postajami (večina večstanovanjskih objektov, zgrajenih po letu 2002), kjer se ogrevanje stanovanjskih enot nastavlja individualno na stanovanjskih toplotnih podpostajah posameznih etažnih enot neodvisno od ostalih etaž in vremenskih razmer, si lahko ogrevanje skozi vse leto regulirajo popolnoma sami. Enako velja tudi za javne in poslovne objekte.

V ogrevalni sezoni 2021/2022 je bil pogoj za zaključek kurilne sezone sicer že izpolnjen v drugem tednu aprila, vendar se Energetika Maribor zaradi takratne vremenske napovedi ni odločila za organiziran zaključek ogrevalne sezone. Takoj po izpolnitvi pogoja je namreč sledila ponovna ohladitev.