Večina voznikov upoštevala omejitve hitrosti

V Mariboru je minulo sredo, 14. junija 2023, med 07:00 in 14:00 uri potekalo merjenje hitrosti z mobilnim radarjem. Mestna občina (MO) Maribor se je po vzoru preostalih mestnih občin letos prvič odločila za meritve hitrosti s tovrstnim radarjem.

Določene so bile štiri lokacije, na podlagi analize podatkov pridobljenih iz prikazovalnikov hitrosti na območju cest v MO, ki obveščajo voznike pred šolami in vrtci, da vozijo prehitro.

Meritve hitrosti, ki jih v imenu lokalnih skupnosti izvaja oz. podatke obdeluje Medobčinsko redarstvo, so potekale s pomočjo mobilnega radarja, ki je sicer v lasti podjetja Intermatic d. o. o., MO Maribor pa je izvedla dnevni najem. Vrednost dnevnega najema mobilnega radarja znaša 450 EUR brez davka. 

Hitrost je v času nadzora prekoračilo približno 13 odstotkov vseh vozil, ki jih je v času merjenja zaznala samodejna naprava za nadzor prekoračitve hitrosti.

Povprečna hitrost prekrškov je bila:

  • 50 km/h na lokacijah kjer je omejitev 40km/h,
  • 40 km/h na lokacijah kjer je omejitev 30km/h.

Največja zaznana hitrost na eni izmed lokacij je bila 71 km/h, hitrost pa je na tej lokaciji omejena na 40 km/h. Vsi kršitelji bodo obravnavani pod enakimi pogoji, kot to določa zakonodaja. Zakon o pravilih cestnega prometa v 46. členu določa višino globe glede na višino prekoračitve hitrosti. 

Nadzor je pokazal, da je večina voznikov upoštevala predpisano hitrost, kar nas veseli, saj gre za lokacije pred šolami in vrtci,  kar pomeni, da se vozniki zavedajo pomena nevarnosti, ki jih prinaša previsoka hitrost. Upamo pa, da  to ni samo posledica komuniciranja in napovedi akcije merjenja hitrosti, ampak da je to oz. da bo to praksa vsak dan na vseh cestah na območju MO Maribor. Prav tako nas veseli, da višina prekoračitev ni alarmantna, kar je razvidno iz povprečja hitrosti na vseh lokacijah.

Medobčinsko redarstvo bo tudi v prihodnje izvajalo meritve hitrosti na podlagi odločitve  lokalnih skupnosti oz. občin, ki so del skupne občinske uprave. Lokacije meritev medobčinsko  redarstvo določi skupaj s predstavniki  lokalnih skupnosti, saj upravljalec cest pozna problematiko previsokih hitrosti na svojem cestnem omrežju.