Ustanovitev Javnega holdinga Maribor (JHMB)

Ustanovitev Javnega holdinga Maribor (JHMB) je po večmesečnem aktivnem delu in številnih usklajevanjih tik pred uresničitvijo. Čeprav je bilo načrtovano, da bo sodišče opravilo vpis JHMB v sodni register 20. avgusta, točnega datuma ne moremo napovedati, saj so nanj nekoliko vplivale sodne počitnice. Bo pa do tega koraka prišlo v kratkem – zanj so namreč izpolnjeni vsi pogoji.

Medtem v vodstvu JHMB v postopku ustanovitve in šestih javnih podjetij v popolni ali večinski lasti Mestne občine (MO) Maribor nadaljujejo z zastavljenimi aktivnostmi za združitev. Za dosego tega cilja so v zadnjem času izpeljali vrsto srečanj na temo povezovanja in skupnega delovanja Energetike Maribor, Nigrada, Mariborskega vodovoda, Marproma, Pogrebnega podjetja Maribor in Snage. Prav tako so bili opravljeni koordinacijski sestanki predstavnikov različnih služb omenjenih podjetij, dobrodošla izkušnja pa je bilo tudi nedavno srečanje z vodstvom MO Ljubljana in tamkajšnjega holdinga.

Iz projekcij in analiz izhaja, da bo JHMB prinesel pozitivne učinke na različnih področjih, zato je stroka ustanovitvi tovrstne skupne družbe naklonjena. Ob tem v prid JHMB govorijo tudi primeri dobrih praks v sosednjih mestih, kjer podobni holdingi uspešno delujejo že vrsto let, denimo v Ljubljani, Gradcu, na Dunaju itd. Ne nazadnje so tudi v več domačih mestih, ki nimajo holdinga, različne komunalne dejavnosti združene v okviru enega podjetja, medtem ko smo imeli v Mariboru na tem področju doslej primer zelo razdrobljenega delovanja, ki pa ne zagotavlja ustrezne racionalnosti in učinkovitosti.

Ustanovitev JHMB je glede na dejavnosti združenih podjetij in število zaposlenih v njih prvi takšen primer v novejši zgodovini našega mesta. Podjetja, ki jih združujemo, zaposlujejo skupno več kot 1000 sodelavcev, od tega jih bo v prvi fazi prešlo na JHMB okrog 80. Pod okrilje holdinga bodo prenesene predvsem skupne službe (nabava, računovodstvo, finance, pravno-kadrovske zadeve, marketing, komuniciranje), medtem ko bodo izvedbene dejavnosti ostale v matičnih podjetjih. Tako se bodo lahko javna podjetja v prihodnje še bolj usmerila v operativno izvajanje gospodarskih javnih služb in si prizadevala za trajnostno izboljševanje kakovosti svojih storitev, JHMB pa jim bo zagotavljal optimalno administrativno in strokovno podporo.

Več informacij o ustanovitvi, načrtih in tudi korporativni podobi JHMB vam bomo predstavili na novinarski konferenci, ki bo v torek, 25. 8. 2020, ob 10. uri v sejni sobi JHMB.