Tretja obletnica JHMB in s tem korporativnega upravljanja javnih podjetij

Javni holding Maribor (JHMB), ki je bil kot družba za strokovne in razvojne naloge na področju gospodarskih javnih služb ustanovljen 2. septembra 2020, danes praznuje svoj 3. rojstni dan. »Rojstvo« JHMB je pomenilo začetek sodobnega korporativnega upravljanja mariborskih javnih podjetij pod okriljem krovne holdinške družbe, predvsem s ciljem usklajenega in učinkovitega delovanja.

Ob ustanovitvi pred tremi leti je JHMB pod skupno streho združil šest podjetij: Energetiko Maribor, Mariborski vodovod, Marprom, Nigrad, Pogrebno podjetje Maribor in Snago. Glavni namen je bil povezati podjetja, ki v Mestni občini Maribor izvajajo storitve javnega pomena, in optimizirati njihove podporne službe za čim boljšo strokovno podporo pridruženim podjetjem.

Eden prvih ključnih mejnikov na razvojni poti JHMB je bil prenos zaposlenih s pridruženih podjetij januarja in februarja 2021, že leto pozneje pa je bila uvedena nova organizacijska struktura JHMB, ki je temeljila na dejanskih potrebah in poenotenju delovnih procesov. Na JHMB je trenutno zaposlenih 96 sodelavcev, zadolženih za centralno izvajanje poslovnih funkcij s področij financ in računovodstva, korporativnega komuniciranja, prava in kadrov, kontrolinga, informatike, javnih naročil in notranje revizije za vsa povezana podjetja. Tako se lahko slednja v celoti posvečajo operativnemu izvajanju gospodarskih javnih služb in drugih dejavnosti ter različnih projektov.

V minulih letih, ki so jih sicer zaznamovale zahtevne okoliščine poslovanja – še zlasti energetska kriza, rast cen materialov in surovin, splošna draginja ipd. – se je model skupnega spopadanja z izzivi izkazal kot zelo smiseln in učinkovit ter upoštevaje konkretne rezultate tudi upravičen. Zato so se Skupini JHMB pridružila še dodatna podjetja; v letu 2022 je vanjo vstopil Šport Maribor, letos po prenosu lastništva pa še Mestne nepremičnine in Zavod za urbanizem Maribor. Skupina JHMB tako sedaj šteje 10 članov in zaposluje okrog 1100 sodelavcev.

Podjetja iz Skupine JHMB so se v zadnjem obdobju večkrat izkazala s skupnim nastopom tudi na raznih dogodkih, kot so karierni sejem, mestna čistilna akcija ipd. V okviru slednje so sodelavci povezanih podjetij letos spomladi združili moči in temeljito očistili ter uredili območje taborske tržnice. Poleti pa je Skupina JHMB odigrala pomembno vlogo pri izvedbi Olimpijskega festivala evropske mladine (OFEM) kot soorganizator in infrastrukturni partner. Zato smo ponosni, da je bil OFEM v Mariboru prepoznan kot eden najbolje organiziranih v več kot 30-letni zgodovini te mednarodne športne prireditve.

Direktor JHMB mag. Andrej Rihter je ob tem dodal: »Glede na dosedanje dosežke smo v JHMB 3. rojstni dan dočakali s pozitivno naravnanostjo in optimizmom. V prihodnje bomo še krepili notranje holdinške vezi, saj je to osnova za uspešno delo. Verjamemo, da bomo kot homogena skupina podjetij, ki upravlja temeljno mestno infrastrukturo, še naprej zagotavljali visoko kakovost javnih storitev – od oskrbe s toploto in pitno vodo, linijskega prevoza, vzdrževanja cest in zelenih površin, ravnanja z odpadki, upravljanja športnih objektov do urejanja pokopališč in drugih dejavnosti. Ob tem bomo delovali transparentno, odgovorno in usmerjeno v dobrobit lokalne skupnosti in širše. Obenem želimo postati viden partner tudi v tržnem segmentu, upoštevaje vse to pa dosegati dobre poslovne rezultate.«