Tomažu Kavniku polni mandat za direktorja Nigrada

Nadzorni svet Javnega podjetja Nigrad, d. o. o., je na včerajšnji 6. redni seji za direktorja družbe s polnim 4-letnim mandatom soglasno imenoval dosedanjega vršilca dolžnosti direktorja Tomaža Kavnika. Funkcijo direktorja družbe s polnim mandatom bo imenovani nastopil s 1. septembrom 2023

Tomaž Kavnik, rojen leta 1980, je po poklicu univerzitetni diplomirani inženir gradbeništva; dodiplomski študij je zaključil na konstrukcijski smeri Fakultete za gradbeništvo Univerze v Mariboru, strokovno pa se je izpopolnjeval tudi na Technische Universität Dresden, Fakultät Bauingenieurwese.

V svoji več kot 16-letni delovni karieri je sodeloval pri izgradnji številnih zahtevnih investicijskih projektov, od prometne in komunalne infrastrukture do izgradnje stanovanjskih in športnih objektov. Samo na širšem območju MO Maribor je kot vodja projektov sodeloval pri gradnji mnogih zahtevnih in za mesto pomembnih projektih cestne in železniške infrastrukture, kot so gradnja mariborske vzhodne avtoceste skozi Vodolsko dolino, gradnja ceste pod Malečniškim hribom in gradnja železniškega podvoza na Ljubljanski cesti v Mariboru, gradnja železniškega odseka Maribor–Pesnica v Pesniški dolini (viadukt Pesnica, predor Pekel). Omeniti pa velja tudi gradnjo severnega dela 3. razvojne osi med Velenjem in Slovenj Gradcem (viadukt Jenina, cestna in komunalna infrastruktura) in posodobitev železniške proge Pragersko–Hodoš (premostitveni objekti, cestne deviacije, komunalna infrastruktura).

Ob operativnem vodenju najzahtevnejših gradbenih projektov se je Tomaž Kavnik v podjetjih, v katerih je deloval, ukvarjal z uvajanjem in vodenjem pomembnih procesov dela, kot so digitalizacija notranjih sistemov, sistematizacija kadrovskih procesov, priprava dela, vodenje projektive in razvoja, finančno, kvalitetno in terminsko vodenje projektov, koordinacija gradbišč, nadzora in projektantov, izbira in koordinacija podizvajalcev ter nabava.

Kot vršilec dolžnosti direktorja je Nigrad iz Skupine JHMB vodil od letošnjega marca; v tem času je pomembno izboljšal poslovne rezultate družbe, vzpostavil dialog z zaposlenimi preko sindikata družbe in sveta delavcev ter vzpostavil glavne pogoje in relacije tako poslovanja kot delovanja družbe v odnosu do družbenikov in naročnikov. Pred družbo so zahtevni procesi nadaljnjega prestrukturiranja in reorganizacije, ki so se že začeli izvajati, vse s ciljem povečanja njene učinkovitosti tako na operativno-tehničnem in kadrovskem kot tudi ekonomsko-finančnem področju. To bo terjalo visok angažma tako vodstva družbe in njenega nadzornega sveta kot vseh zaposlenih.

»Nadzorni svet Javnega podjetja Nigrad, d. o. o., z zadovoljstvom ugotavlja, da mu je v kratkem času delovanja v novem mandatu uspelo zagotoviti pogoje delovanja družbe, ki temeljijo izključno na podlagi strokovnih kriterijev in normativov. Tako bo nadzorni svet deloval tudi v prihodnje,« je poudaril predsednik NS JP Nigrad mag. Gregor Ficko.