Skupna prizadevanja za čim prejšnjo ureditev javnih zelenih površin v mestu

Letošnje izredno pestre vremenske razmere so bistveno vplivale na področje urejanja javnih zelenih površin v Mestni občini Maribor. Pogoste padavine so namreč prispevale k bujni vegetaciji, obenem pa so močna neurja z vetrom, nalivi in s točo povzročila obsežno škodo na drevesih in različni infrastrukturi. Tako so za zagotavljanje varnosti in prevoznosti cest ter dostopnosti poti že več mesecev potrebni dodatni napori, premišljeno ravnanje, ukrepanje in prilagajanje aktivnosti danim situacijam.

Javno podjetje Nigrad iz Skupine JHMB, ki je zadolženo za urejanje javnih zelenih površin v mestu, se zaradi letošnjih vremenskih razmer že vse poletne mesece srečuje z zahtevnimi izzivi pri izvajanju omenjene dejavnosti. Dnevno so na terenu vse Nigradove razpoložljive ekipe, ki trenutno štejejo 80 sodelavcev, v prvi vrsti za potrebe intervencij in sanacij ter nujno neodložljivih del v sklopu rednega programa. 

V času po neurjih, ki so prizadela naše območje, Nigrad ves čas sodeluje tudi s Civilno zaščito; predvsem na področjih ogleda in odstranjevanja plazov, vzpostavitve prevoznosti cest, odstranjevanja padlih dreves in drugih interventnih del, ki vključujejo nujne aktivnosti za vzpostavitev normalnega toka življenja v skupnosti.

Ob tem ne gre prezreti dejstva, da vsa vegetacija v mestu ne sodi pod okrilje javne mestne službe, temveč posega tudi na državni nivo. Za urejanje te vegetacije in posledic po neugodnih vremenskih razmerah so zadolžene druge službe, imenovane s strani države. Prav tako je posamezna zelena zasaditev v zasebni lasti, kjer so zanjo odgovorni zasebni lastniki.

V sodelovanju s Snago in z ostalimi podjetji iz Skupine JHMB so se Nigradove ekipe v teh dneh že lotile končne ureditve zelenih površin v Mestnem parku. Prav tako bodo do konca avgusta s pomočjo dodatne mehanizacije odstranjeni vsi ostanki košenj in obrezov na ostalih javnih zelenih površinah v mestu. Ekipe na terenu v teh dneh tudi sanirajo visoko rastje na obcestnih površinah za zagotavljanje normalne prevoznosti oziroma prehodnosti in varnosti v prometu. 

Pri tem na dinamiko poteka del vplivajo tudi kadrovske in finančne zmožnosti. Ne nazadnje pa ne gre pozabiti, da je bil Nigrad poleti aktivno vpet še v urejanje prizorišč za izvedbo Olimpijskega festivala evropske mladine.