Simbolična predaja kuhinjskih kompostnikov Bokashi Organko in vakuumskega sesalnika v uporabo

V predhodnih dneh je Javno podjetje Snaga iz Skupine JHMB v sodelovanju s podjetjem Skaza iz Velenja mariborskim gospodinjstvom na pilotnem območju MO Maribor razdelila kuhinjske kompostnike, poimenovane Bokashi Organko, z namenom trajnejšega ravnanja z organskimi ostanki iz kuhinje. V pilotni projekt je vključenih blizu 500 gospodinjstev, ki živijo v hišah in blokih na predelu Tomšičevega drevoreda, Krčevine in dela Košakov.

Biološki odpadki niso odpadek, temveč dragocena surovina, ki jo lahko spremenimo v kakovostno gnojilo in jo vrnemo nazaj v zemljo. In prav sprememba navad pri zbiranju, ločevanju in ravnanju z  biološkimi odpadki je tisto,  kar želi Snaga v sodelovanju s Skazo skozi projekt spodbuditi pri svojih uporabnikih.  

S pomočjo Organka bodo lahko gospodinjstva na še enostavnejši in prijaznejši način ločevala in fermentirala svoje organske odpadke. Pri projektu bo Snaga v sodelovanju z uporabniki sledila ciljem zmanjševanja bioloških odpadkov, krožnega gospodarjenja z njimi in ne nazadnje nižanja stroškov ravnanja z biološkimi odpadki. Rezultati projekta bodo Snagi podlaga za nadaljnje vključevanje novih gospodinjstev. Projekt bo zaključen septembra 2022.

Vključeni uporabniki v projekt so tako dobili priložnost, da prvi prično ravnati z biološkimi odpadki na trajnosten način. Organku smo priložili tudi navodila za uporabo in priročnik za uspešno ločevanje in fermentiranje bioloških odpadkov.

Ključna prednost Organka je, da je primeren za postavitev v kuhinji in tako lahko v njem zbiramo biološke odpadke tam, kjer nastanejo in jih koristno uporabimo za nov življenjski krog.

Ob simbolični predaji Organkov v uporabo in tako zagonu projekta sta bila kuhinjska kompostnika predana tudi županu MO Maribor Saši Arsenoviču in direktorju Javnega holdinga Maribor Andreju Rihterju. S tem smo tudi njiju spodbudili, da se pridružita Mariborčanom pri trajnostnem obravnavanju organskih ostankov iz kuhinje.

Na dogodku je direktor Javnega podjetja Snaga Franc Dover poudaril, da se Snaga loteva obravnavanja odpadkov na odgovoren način in se trudi vpeljevati sisteme njihove obravnave na trajnejši način. Povedal je, da med odpadki zaznavamo vse več hrane, pri čemer vidimo priložnost, da si tisti uporabniki, ki imajo vsaj delček zemljišča in radi vrtnarijo, sami pridelajo kompost na naraven način in tako sami zagospodarijo z biološkimi odpadki. Pri tem jim stranski produkti kompostiranja v Organku omogočijo koristno uporabo za odmaševanje odtokov in dodatno gnojenje rastlin.

Snaga je med prvimi v Sloveniji, ki uvajajo to prakso, prav tako je prva, ki se je lotila sortirne analize bioloških odpadkov, skupaj z Ministrstvom za okolje; pri tem se je izkazalo, da je med biološkimi odpadki prisoten še precejšen delež še užitne hrane je še povedal direktor Snage.

»Veseli me, da smo našli skupen jezik s podjetjem Snaga, pri čemer je ključno, da pri tem prepoznamo dva kroga krožnega gospodarstva – da je Organko narejen iz reciklirane plastike in da lahko iz odpadne hrane naredimo novo življenje,« je povedal direktor Skaze Robert Agnič. Sam izdelek deluje na način, da znižuje maso bioloških odpadkov za približno 25 %, ob tem pa uporabniki prepoznavajo, koliko odpadne hrane proizvedejo, je še dodal.

Župan MO Maribor Saša Arsenovič je na dogodku izrazil zadovoljstvo, predvsem nad uspešnim sodelovanjem Javnega podjetja Snaga iz Skupine JHMB z zasebnim podjetjem Skaza pri projektu, s kakršnimi prispevamo k ohranjanju našega planeta. Z veseljem bo tudi sam testiral tovrsten način obravnavanja bioloških odpadkov. 

Direktor Javnega holdinga Maribor Andrej Rihter je poudaril, da JHMB podpira vsakršen projekt, ki omogoča boljše bivanje občanov in hkrati znižuje ogljični odtis. Zato bo JHMB z veseljem spremljal vsak podoben projekt v povezanih podjetjih.

Na dogodku je bila izvedena tudi predaja novega čistilnega stroja, okolju prijaznega vakuumskega sesalnika Futur-E v uporabo Snagi. Ulični sesalnik je zasnovan in izdelan za zbiranje oz. sesanje mestnih odpadkov, kot so listje, papirčki, ogorki in drugi lahki materiali, ki lahko prehajajo skozi sesalno cev. Z njim bodo zaposleni v službi javne higiene lažje dostopali in počistili tudi nekatera težje dostopna mesta. Namenjen bo za čiščenje oz. sesanje površin na območju peš cone v središču mestu.

Ob predaji je župan izrazil željo, da bi bilo takšnih naprav, ki bodo zagotavljale lažje delo zaposlenim, čim več. Tako bomo skupaj z ekipo gradili sodobno mesto, pri čemer nas čaka še veliko izzivov, da se naše mesto vsako jutro prebudi v velikem sijaju, na kar se bo Snaga s svojo zavzeto ekipo zagotovo znala vedno znova odzvati.

Vakuumski sesalnik bo po današnji predaji od jutri že na delu na mariborskih mestnih ulicah.