Reorganizacija modela JHMB za učinkovitejše delovanje

Javni holding Maribor (JHMB), ki ima v različnih službah skupno 92 zaposlenih, od danes deluje z novo organizacijo in sistemizacijo delovnih mest. Nova organizacijska struktura temelji na dejanskih potrebah in uvaja poenotenje delovnih procesov JHMB, kar bo omogočilo njegovo skladnejše, učinkovitejše in fleksibilnejše poslovanje. Ob tem reorganizacija predstavlja tudi izhodišče za nadaljnji razvoj družbe.

Z začetkom uporabe novega Pravilnika o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v JHMB 1. 2. 2022 so bila delovna mesta v celoti na novo sistemizirana, hkrati pa so bila ukinjena predhodna delovna mesta. Zaradi tega so zaposleni prejeli nove pogodbe o zaposlitvi. Pred tem je bila v sodelovanju s sodelavci, svetom delavcem in sindikatom sprejeta tudi prva Podjetniška kolektivna pogodba JHMB, tako da družba sedaj že deluje na podlagi novih splošnih aktov. 

S tem JHMB postaja sodobna storitvena družba, ki zagotavlja optimalno strokovno podporo povezanim podjetjem z namenom kakovostnega izvajanja gospodarskih javnih služb v Mestni občini Maribor in sosednjih občinah, kjer so povezana podjetja prisotna s storitvami javnega pomena. »Sodelavci JHMB so strokovno usposobljeni in verjamem, da bomo skupaj učinkovito prispevali k doseganju zastavljenih ciljev. Z novimi idejami, izboljšavami storitev in ukrepi za obvladovanje stroškov bomo odgovorno povečevali uspešnost delovanja, od česar bomo imeli korist vsi, od zaposlenih, uporabnikov do celotnega mesta,« je izpostavil direktor JHMB mag. Andrej Rihter.

Za nemoteno opravljanje javnih storitev skrbi več kot 1200 sodelavcev podjetij iz Skupine JHMB (Energetika Maribor, Mariborski vodovod, Marprom, Nigrad, Pogrebno podjetje in Snaga), ki sooblikujejo osnovne pogoje za vsakdanje bivanje na širšem mariborskem območju. Gre za skupino podjetij z dolgoletno tradicijo, ki jo namerava JHMB v prihodnje razvijati in nadgrajevati, eden od ključnih ciljev pa je, da bo mesto z okolico ob odličnem javnem servisu postalo še prijetnejše in privlačnejše za bivanje.

»Povezanost, usklajenost in soodvisnost vseh podjetij iz Skupine JHMB omogoča kakovostno, hitro in učinkovito reševanje izzivov ter zadovoljevanje potreb naših uporabnikov. Z osredotočenim pristopom, ki ga z novo organizacijo dvigujemo na višjo raven, postajamo pomemben in še kakovostnejši upravljavec storitev javnega pomena. Že obstoječo prepoznavnost povezanih podjetij želimo še bolje izkoristiti in okrepiti svoj tržni položaj ter postati vodilni partner pri obnavljanju in ohranjanju lokalnega okolja, za kar si bomo prizadevali skozi celovite in trajnostne rešitve,« je še poudaril Andrej Rihter.