Ob rednem delovanju še številni infrastrukturni projekti

Skupini JHMB sta se v drugem kvartalu 2023 pridružili še dve podjetji, kar je število članov zaokrožilo na deset. Mestna občina Maribor je namreč lastništvo družbe Mestne nepremičnine v celoti prenesla na JHMB, sodišče pa je sklep o spremembi lastništva izdalo 25. aprila. Poleg tega je MO Maribor prenesla na JHMB še nekaj več kot 50-odstni delež družbe ZUM, urbanizem, planiranje, projektiranje, kar je sodišče potrdilo s sklepom o spremembi lastništva 28. aprila.

Po novem tako Skupino JHMB poleg Javnega holdinga Maribor sestavljajo Energetika Maribor, Mariborski vodovod, Marprom, Mestne nepremičnine, Nigrad, Pogrebno podjetje Maribor, Snaga, Šport Maribor in ZUM. Trenutno je v celotni skupini zaposlenih okrog 1140 sodelavcev. Medtem ko JHMB za povezana podjetja izvaja strokovne podporne storitve, se podjetja posvečajo operativnemu delovanju in izvajanju različnih projektov.  

V okviru prenove Lenta poteka tudi razširitev primarnega vročevodnega distribucijskega omrežja Energetike Maribor. Gre za varnostno povezavo Lent (vzhod–zahod) s kasnejšim navezovanjem na povezovalni vod Ulica kneza Koclja–Cankarjeva ulica in predvideno širitev v smeri Melja. Namen varnostno-povezovalnega priključnega voda je zagotavljanje varnostne povezave med obstoječim vročevodnim omrežjem na levem bregu Drave (območje kotlovnice Pristan) in načrtovanim novim distribucijskim vročevodnim omrežjem na širšem predelu, zamejenem s Tyrševo ulico, z Mladinsko ulico in Dravo. 

Na območju MO Maribor so v tem obdobju v teku obsežne gradnje, urejanje vozišč, drugih površin in infrastrukture, vključno z vodovodnim omrežjem. V sklopu gradnje podaljška Ceste proletarskih brigad je Mariborski vodovod položil približno 3.500 metrov vodovodnih cevovodov, med njimi tudi prvi del tranzitne cevne povezave v smeri predvidenega vodnega vira Selniška dobrava. Med ureditvijo Kardeljeve ceste v krožišču s Streliško cesto pa je bil izveden tudi prvi odsek cevovoda premera 600 mm, ki bo povezal mestni vodooskrbni prstan in predvideni vodohran Ledina prostornine 5.000 m³. 

Po koncu šolskega leta je Marprom uvedel počitniške vozne rede mestnih avtobusov, ob tem pa bo traso linije št. 8 ob odprtju kopališča Mariborski otok podaljšal do slednjega. Avtobusna povezava do otoka bo med kopalno sezono na voljo vsak dan od 8.30 do 19.45. V počitniškem času Marprom ob vikendih in praznikih izvaja še prevoz na dveh posebnih linijah, speljanih iz Ruš in Hoč na Pohorje. Medtem je na Mariborskem Pohorju in Arehu v teku večje posodabljanje žičniške infrastrukture; aprila so se pričela gradbena dela za vmesno postajo Pohorske vzpenjače, julija pa za postavitev nove štirisedežnice Ruška. 

Družba Mestne nepremičnine, ki upravlja mariborske tržnice, je na lokaciji osrednje tržnice 23. junija uradno odprla novi Mlečno-mesni paviljon. Ta se nahaja na severozahodnem robu Vojašniškega trga v spomeniško zaščitenem srednjeveškem delu mesta. Objekt, ki je bil pred tem v celoti obnovljen, prodajalcem nudi veliko boljše pogoje za prodajo, kot so jih imeli doslej. Ob tem prodajalci za prihodnje napovedujejo še različne dodatne aktivnosti, kot so predstavitve svojih kmetij, degustacije dobrot, posebne sezonske ponudbe itd. 

Maja je bila v Mariboru končana izgradnja krožnega križišča Streliška–Kardeljeva cesta, pri kateri je sodeloval tudi Nigrad. Gradbena dela so vključevala ureditev štirikrakega enopasovnega krožišča premera 36 metrov z vsemi priključnimi kraki, površin za pešce in kolesarje, odvodnjavanja, cestne razsvetljave in vseh komunalnih vodov. Spomladi je Nigrad opravil tudi sanacijo priljubljene kolesarske poti v Dogošah, ki je bila na odseku pri mariborski centralni čistilni napravi dotrajana in neprijazna vožnji s kolesi. 

Pogrebno podjetje Maribor, predsedujoči član združenja ASCE, je zadnji teden maja obeležilo Dneve dediščine evropskih pokopališč z razstavo žalne floristike pred Cvetličarno Aralija, s kulturnim dnevom za učence OŠ Toneta Čufarja na pokopališču, z ogledom poti po pokopališču s pomočjo novih vodičev v aplikaciji ARtour in dogodkom »Peace tree«. Na slednjem je bilo 25. maja ob spomeniku miru na pokopališču Pobrežje posajeno drevo v znak miru v življenju. V okviru prizadevanj za ozelenitev pokopališč pa je bilo zasajenih še 40 grmovnic vrste japonska medvejka na Dobravi in 100 medovitih medvejk na Pobrežju.

Snaga je 14. junija praznovala 70. obletnico Akvarija-terarija Maribor, ki je odprl vrata leta 1953 v nekdanji Park kavarni v Mestnem parku. Visoko obletnico je počastila s krajšim programom na ploščadi pred Akvarijem-terarijem, z dnevom odprtih vrat s prostim vstopom v čudovit podvodni in terarijski svet za vse obiskovalce ter z razstavo Akvarij-terarij skozi čas, postavljeno v sodelovanju s Pokrajinskim arhivom Maribor. V tem času Snaga skupaj z devetimi partnerji uspešno zaključuje raziskovanje koristnih lastnosti plastike, ki se je začelo v letu 2019 v sklopu projekta Polykrožnost. Skozi projekt so partnerji dosegli zadane cilje vzpostavitve novih naprednih krožnih procesov recikliranja odpadne plastične embalaže.

Šport Maribor bo v nedeljo, 2. junija, odprl vrata poletnega kopališča Mariborski otok, potem ko je izvajalec dokončal vsa v tej fazi planirana obnovitvena dela. Po delni obnovi in skrbnem vzdrževanju bo »Otok« tudi v letošnji poletni sezoni ponujal obilo priložnosti za rekreacijo in sprostitev tako v bazenih kot ob njih. Ob osvežitvi v treh bazenih in zabavi na vodnem toboganu bodo obiskovalcem na razpolago tudi odbojka in nogomet na mivki, košarka, badminton, namizni tenis, trampolini itd. Upravljavec bo zagotovil še pester spremljevalni program z različnimi animacijami, koncerti in drugimi dogodki tako za otroke kot nekoliko starejše obiskovalce. 

Uskladitev cenikov več javnih služb 

V začetku julija letos bodo pričeli veljati novi ceniki nekaterih javnih služb, ki jih izvajajo podjetja iz Skupine JHMB. Med drugim mestnega avtobusnega prometa, oskrbe s pitno vodo, ravnanja s komunalnimi odpadki in pokopališko-pogrebnih storitev. Glavni razlog za uskladitev cen je porast skupnih stroškov delovanja omenjenih služb. 

Od 1. 7. 2023 bo veljal novi cenik mestnega avtobusnega prometa, v katerem bo cena osnovne enkratne vozovnice v predprodaji 1,30 EUR, vozovnice za 10 voženj 10 EUR in osnovne mesečne 36 EUR. Ob tem cenik uvaja nove produkte, kot so dnevna vozovnica z veljavo v izvenkoničnem času in ugodni kombinirani vozovnici P + R. Novost je še podaljšanje veljave enkratne vozovnice oziroma časa, ko omogoča prestopanje med linijami s 60 na 75 minut. 

Po novem ceniku prevoza potnikov s krožno kabinsko žičnico (gondolo) na Mariborsko Pohorje, bodo občani MOM lahko kupili dnevne vozovnice po subvencioniran cenah (razliko do polne cene krije MOM), za ostale uporabnike bodo veljale polne cene. Cena za enosmerno vozovnico (odrasli) za občane MOM bo 6 EUR, za ostale uporabnike 10 EUR; cena povratne vozovnice (odrasli) za občane MOM bo 9 EUR, za ostale uporabnike 16 EUR.

Po uskladitvi stroška vodarine bo ta za povprečno gospodinjstvo v MO Maribor, ki porabi 8 kubičnih metrov vode na mesec, skupno višji za 68 centov na mesec.

Nova cena grobnine za enojni grob, ki predstavlja strošek najema grobnega mesta, bo 37,11 EUR na leto. Cena izkopa, zaščite in zasutja v okviru žarnega pokopa bo 109,73 EUR in v okviru klasičnega pokopa 214,37 EUR.

Strošek ravnanja z mešanimi komunalnimi odpadki v MO Maribor bo za imetnike 120-litrske posode pri tritedenskem odvozu od 1. 7. 2023 (z upoštevanjem poračuna za leto 2022) znašal 11,57 EUR na mesec, od 1. 1. 2024 pa 12,58 EUR na mesec. Za ravnanje z biološkimi odpadki bo strošek 120-litrske rjave posode 5,27 EUR na mesec.