Ne hranimo prostoživečih živali v Mestnem parku

V poletnem času se občani pogosteje zadržujejo v Mestnem parku, kjer pogosto krmijo živali s človeško hrano.

Človeška hrana za ribe in race v ribnikih ni ustrezna iz številnih razlogov: 

  • ne zadosti potrebam živali po vnosu življenjsko pomembnih hranil, 
  • zaradi zbiranja na točkah hranjenja se med živalmi lahko prenašajo bolezni, 
  • živali izgubijo naravni občutek in hrane ne iščejo več same, 
  • preveč se razmnožijo,
  • povečata se tekmovalnost in stres. 

Na ta način prihaja tudi do povečanega vnosa hranil v vodno okolje, kjer se ustvarjajo za življenje neugodni pogoji, zaradi odvržene hrane pa se razmnožijo sive vrane, podgane in drugi glodavci.

Obiskovalce tako naprošamo, da med obiskom parka ali sprehodom ob reki ne hranijo prostoživečih živali (predvsem rib v ribnikih, labodov ob Dravi), hkrati pa podučijo otroke o neustreznosti takšnega ravnanja.

V preteklosti smo v mestu izvedli kampanjo s pomenljivim naslovom »Ne hrani me! Ohrani me!«,  kjer smo javnost, predvsem pa otroke v mariborskih vrtcih in prvi triadi osnovnih šol, ozaveščali o škodljivosti krmljenja prostoživečih živali. Za dodatne informacije priporočamo obisk spletne strani, kjer so na voljo zgibanke, plakati in pobarvanke na to temo in so lahko dober pripomoček za ozaveščanje otrok tudi ob preživljanju počitnic doma: TUKAJ.

V okviru dogodkov Art kampa bo organizator prav tako ozaveščal in informiral obiskovalce.

Zapomnimo si – živali si svojo najljubšo hrano poiščejo same v naravi.