Nadzor hitrosti v bližini osnovnih šol ob začetku šolskega leta

S pričetkom novega šolskega leta se na ceste vračajo tudi otroci. V bližini mariborskih osnovnih šol bo tako 1., 5. in 7. septembra 2023 potekalo merjenje hitrosti. Nadzor bo izvajalo Medobčinsko redarstvo, merjenje bo potekalo z najetim radarjem in operaterjem, ki skrbi za tehnično podporo. Meritve hitrosti bodo potekale tudi med šolskim letom.

Prehitri vozniki bodo obravnavani s strani prekrškovnega organa po postopku, ki ga določa zakonodaja, prihodki od glob, vplačani s strani kršiteljev na podlagi izdanih plačilnih nalogov, pa so prihodki lokalne skupnosti.

Meritve hitrosti v imenu lokalnih skupnosti izvaja oz. podatke obdeluje Medobčinsko redarstvo, ki nima lastnega radarja, temveč je radar najet. Najemodajalec samodejne merilne naprave je bil izbran z izvedenim javnim naročilom, plačilo za najem naprave in operaterja za tehnično podporo bo izvedeno v višini ponujene cene. 

Mestna občina Maribor si prizadeva z uvajanjem nadzora zagotoviti ustrezno prometno varnost na šolskih poteh, voznike pa opomniti, da upoštevajo omejitve skozi vse šolsko leto. 

Akcija poteka skladno z akcijo policistov, ki bodo izvajali nadzor prometa in spremljali prometne razmere na preostalih lokacijah v bližini osnovnih šol. Vse voznike opozarjamo, da v območju šol in na šolskih poteh vozijo v skladu z omejitvijo hitrosti, ne uporabljajo naprav za telefoniranje in so strpni do otrok na cesti.