MBajk z že več kot 3.500 registriranimi uporabniki

V nekaj manj kot dveh tednih delovanja sistema souporabe koles Mbajk je bilo opravljenih več kot 10.450 voženj. V povprečju je znašal čas izposoje dobrih 15 minut, praktično vse vožnje pa so bile krajše od ene ure, torej brezplačne. Do včeraj je bilo v sistem registriranih več kot 3.500 uporabnikov, od tega se je večina odločila za letno uporabo koles. Največ izposoj v enem dnevu je bilo doslej zabeleženih v torek, 3. maja, ko je bilo opravljenih 1.830 voženj. Sistem z 21 postajami in 210 kolesi je začel delovati 21. aprila, danes pa je bila še uradna otvoritev Mbajka.
 
Projekt kot krovni partner trajnostne mobilnosti v mestu podpira NLB Skupina. Postavitev dodatnih postaj (trenutno 6) s kolesi so omogočili še drugi partnerji trajnostne mobilnosti v mestu, in sicer Lidl, Nova KBM, Pošta Slovenije, Telemach, Europark in Univerza v Mariboru. 
 
Kot je ob zagonu sistema souporabe koles povedal župan MO Maribor Saša Arsenovič, predstavljajo mestna kolesa Mbajk nadgradnjo enega izmed ključnih stebrov Celostne prometne strategije Maribora: »Izjemno vesel sem, da je zanimanje za uporabo mestnih koles tako veliko. Uporabnike je moč zaslediti na vsakem koraku, v zadnjih dveh tednih je bilo namreč več kot 10.000 izposoj Mbajkov. Iskreno se zahvaljujem vsem partnerjem trajnostne mobilnosti v mestu – krovnemu partnerju NLB Skupini in ostalim partnerjem Mbajk-a (Europark, Pošta Slovenije, Univerza v Mariboru, Lidl, Telemach in Nova KBM).«

Javni holding Maribor je prvi, ki podpira razvojno vizijo mesta in aktivno sodeluje pri načrtovanju, uresničevanju in spodbujanju trajnostne mobilnosti. Direktor JHMB mag. Andrej Rihter je ob uradni otvoritvi sistema MBajk dejal: »Z doseganjem ciljev trajnostne mobilnosti prispevamo k zmanjšanju izpustov toplogrednih plinov, s čimer neposredno vplivamo na kakovost bivanja pri nas. Hkrati vzpostavljamo tudi novo oglaševalsko platformo, ki je Maribor doslej v takšni obliki ni imel. Zato smo ponosni partner tega trajnostnega projekta in tudi z moje strani prijazno vabljeni k čim pogostejši souporabi MBajkov.«