Končala se je 7. redna seja Mestnega sveta MO Maribor

Mestni svetniki so uvodoma sprejeli odločitev, da bodo na dopisni seji obravnavali naslednja gradiva: GMS – 090, GMS – 096, GMS – 102, GMS – 103, GMS – 104, GMS – 107, GMS – 108, GMS – 109, GMS – 124, GMS – 125, GMS – 085, GMS – 086 in GMS – 087.

Mestni svetniki so zavrnili predlog svetniške skupine Slovenske demokratske stranke, ki je predlagala, da občinska uprava in župan MO Maribor Saša Arsenovič storijo vse, da omogočijo delovanje 4. D razreda na podružnični šoli Košaki v šolskem letu 2023/2024.

Prav tako ni bil sprejet Odlok o spremembah Odloka o koncesiji za graditev krožno kabinske žičnice in izvajanju javne službe javnega prevoza potnikov, koncesiji za graditev obstoječih žičniških naprav za prevoz oseb v Mestni občini Maribor ter o pravicah in obveznostih koncesionarja glede rabe »Mariborskega Pohorja« - skrajšani postopek.

Vsa ostala gradiva so bila sprejeta in jih najdete na spletni strani MO Maribor na povezavi https://maribor.si/mestna-obcina/mestni-svet/gradiva-mestnega-sveta/gra….