Javni holding Maribor vpisan v sodni register

Obveščamo vas, da je bil po večmesečnem aktivnem delu in prizadevanjih Javni holding Maribor (JHMB) danes, v torek, 2. septembra, vpisan v sodni register in s tem tudi uradno ustanovljen. Edina družbenica je Mestna občina Maribor. Sedež nove družbe je v poslovni zgradbi na Zagrebški cesti 30 v Mariboru. Po ustanovitvi bomo, kot smo že napovedali, v skladu z zastavljenim planom nadaljevali z vsemi aktivnostmi, usmerjenimi v skupno delovanje mariborskih javnih podjetij.

Pod okriljem JHMB se združujejo Energetika, Mariborski vodovod, Marprom, Nigrad, Pogrebno podjetje in Snaga, ki skupaj zaposlujejo prek 1000 sodelavcev. Od tega jih bo v prvi fazi na JHMB prešlo 87; nanj bodo prenesene predvsem skupne službe (nabava, računovodstvo, finance, pravno-kadrovske zadeve, marketing, komuniciranje), medtem ko bodo izvedbene dejavnosti ostale v matičnih podjetjih. Slednja se bodo tako še bolj usmerila v operativno izvajanje gospodarskih javnih služb in si prizadevala za izboljševanje kakovosti svojih storitev, JHMB pa jim bo zagotavljal optimalno administrativno in strokovno podporo.

Kot smo že zagotovili, bodo pri prenosu zaposlenih uporabljena določila 75. in 76. člena Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1), v postopek pa bodo vključeni tudi sindikati posameznih podjetij in svet delavcev JHMB. Tako bodo delavci po prenosu najmanj eno leto ohranili dosedanje pravice in obveznosti iz delovnega razmerja, priznana jim bo tudi kontinuiteta zaposlitve. Prizadevali si bomo, da po uradni ustanovitvi JHMB vse nadaljnje aktivnosti vodimo v dobro tako zaposlenih kot uporabnikov storitev posameznih podjetij.