POGREBNO PODJETJE MARIBOR

Osnovne dejavnosti Pogrebnega podjetja Maribor so organizacija in izvajanje pogrebov, upepeljevanje in hramba pokojnikov ter upravljanje s pokopališči. Celovito paleto storitev dopolnjujejo komplementarne dejavnosti, vloga Pogrebnega podjetja pa je izrazito prepoznana v promociji in zaščiti kulturne dediščine pokopališč in njihovi predstavitvi kot turističnih znamenitosti posameznih mest (vodenje mednarodne organizacije ASCE).

46
zaposlenih
izvajanje
pogrebov
upepeljevanje
in hramba
pokojnikov
upravljanje
pokopališč