JHMB ZA ZDRAVO, UDOBNO IN VARNO URBANO ŽIVLJENJE

Javni holding Maribor (JHMB) kot sodobna in učinkovita družba s svojimi zaposlenimi vsak dan zagotavlja kakovostne podporne storitve za javna podjetja, ki v Mestni občini Maribor ter okoliških občinah izvajajo gospodarske javne službe. Ustrezno izpolnjevanje temeljnih bivanjskih zahtev občanov je naša prednostna naloga in kot takšna v središču vseh naših prizadevanj.

Zavedamo se, da kakovost naših storitev in izbira tehnologij neposredno vplivata na standard in kakovost življenja v lokalnih skupnostih. Zato si prizadevamo dvigniti raven družbenega razvoja, varstva okolja in spoštovanja človekovih pravic z družbeno odgovornostjo podjetij iz Skupine JHMB. Podjetja, povezana v JHMB, opravljajo javne storitve, katerih dostopnost in kakovost izvajanja sta pomembna dejavnika kakovosti življenja v lokalnem okolju; JHMB se tako osredotoča na ustvarjanje vrednosti tako za lastnika kot za uporabnike storitev – občane. Podjetja iz Skupine JHMB izvajajo obvezne in izbirne gospodarske javne službe, s katerimi zagotavljajo materialne javne dobrine in storitve za zadovoljevanje javnih potreb občanov in podjetij. Ob tem Skupina JHMB ponuja tudi različne dodatne storitve po meri uporabnikov, občanov in podjetij.

 

Obvezne in izbirne gospodarske javne službe v izvajanju Skupine JHMB

Energetika Maribor

 • oskrba s toplotno energijo
 • oskrba z energetskimi plini
   

Snaga

 • zbiranje komunalnih odpadkov
 • prevoz komunalnih odpadkov
 • obdelava mešanih komunalnih odpadkov
 • odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanje komunalnih odpadkov
 • urejanje in čiščenje zelenih javnih površin
 • pomoč, oskrba in namestitev zapuščenih živali v zavetišču
   

Mariborski vodovod

 • oskrba s pitno vodo
   

Marprom

 • linijski prevoz v mestnem prometu
 • vzdrževanje in upravljanje Avtobusne postaje Maribor
 • upravljanje mobilnega plačevanja parkirnine, upravljanje posebej urejenih parkirišč izven vozišč javnih cest, upravljanje prometne opreme namenjene mirujočemu prometu, odvoz in hramba nepravilno parkiranih vozil
 • prevoz potnikov po žičniških napravah


Mestne nepremičnine

 • upravljanje mariborskih tržnic
 • upravljanje določenih parkirišč


Nigrad

 • odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode
 • čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode
 • urejanje in čiščenje utrjenih javnih površin
 • vzdrževanje občinskih javnih cest
 • vzdrževanje prometnih površin, objektov in naprav na, ob ali nad vozišči državnih cest, ki so namenjene urejanju prometne ureditve oziroma varnemu odvijanju prometa skozi naselja
   

Pogrebno podjetje Maribor

 • upravljanje s pokopališči, urejanje ter vzdrževanje pokopališč in pogrebne storitve
 • 24-urna dežurna pogrebna služba
   

Šport Maribor

 • upravljanje javnih športnih objektov


ZUM

 • projektiranje, arhitekturno in gradbeno načrtovanje

 

Podjetja Skupine JHMB izvajajo svoje storitve v več občinah SV Slovenije

Podjetja iz Skupine JHMB so z izvajanjem GJS prisotna v Mestni občini Maribor in občinah  Miklavž na Dravskem polju, Starše, Hoče - Slivnica, Kungota, Pesnica, Ruše, Selnica ob Dravi, Lovrenc na Pohorju, Duplek, Šentilj, Lenart, Sveta Ana, Benedikt, Sveta Trojica v Slovenskih goricah,  Sveti Jurij v Slovenskih goricah, Cerkvenjak in Gornja Radgona.

Na sliki je na mapi Slovenije označeno območje podravske regije s kolesjem in navedenimi podjetji v Skupini JHMB.

KONTAKTNI PODATKI ZA UPORABNIKE

 
Javni holding Maribor, d. o. o.
Zagrebška cesta 30, 2000 Maribor
T: 02 450 03 00
E: info@jhmb.si
 
 
Javno podjetje Marprom, d. o. o.
Mlinska ulica 1, 2000 Maribor
T: 059 180 482
E: info@marprom.si
Uradne ure: 6:00–22:00 (pon–pet), 8:00–20:00 (sob, ned)
Več informacij za uporabnike storitev.

 

Mariborski vodovod, javno podjetje, d. o. o.
Jadranska cesta 24, 2000 Maribor
T: 02 320 77 00
E: info@mb-vodovod.si
Uradne ure: 7:30–12:00 (pon, tor, čet), 7:30 – 16:00 (pet)
Motnje v oskrbi: 7:00–15:00 (po 15:00 na 080 19 51)
Več informacij za uporabnike storitev.

 

Pogrebno podjetje Maribor, javno podjetje, d. o. o.
Cesta XIV. divizije 39A, 2000 Maribor
T: 02 480 09 00
E: info@pp-mb.si
Uradne ure: 7:00–15:00 (pon–pet), 8:00–12:00 (sob)
Organizacija pogreba in dežurna služba (24 ur): 041 622 979
Več informacij za uporabnike storitev.

 

Javno podjetje Nigrad, komunalno podjetje, d. o. o.
Zagrebška cesta 30, 2000 Maribor
T: 02 45 00 300
E: info@nigrad.si
Uradne ure:
8.00–10.30, 12.30–14.30 (pon, sre), 8.00–10.30 (pet)
Več informacij za uporabnike storitev.
Javno podjetje Energetika Maribor, d. o. o.
Jadranska cesta 28, 2000 Maribor
T: 02 300 88 00
E: info@energetika-mb.si
Uradne ure (na naslovu Zagrebška 30, 2000 Maribor):
7:30–10:00 in 11:00–13:30 (pon, tor), 7:30–10.00 in 11:00–16:30 (sre), 7:30–10:00 (pet)
Več informacij za uporabnike storitev.

 

Javno podjetje Snaga, d. o. o.
Nasipna ulica 64, 2000 Maribor
T: 02 620 58 00
E: info@snaga-mb.si
Uradne ure: 8:00–14:00
Več informacij za uporabnike storitev.

 
Šport Maribor, d. o. o.
Koresova ulica 7, 2000 Maribor
T: 02 320 78 10
E: info@sportmaribor.si
Uradne ure:
Več informacij za uporabnike storitev.
ZUM urbanizem, planiranje in projektiranje, d. o. o.
Grajska ulica 7, 2000 Maribor
T: 02 250 53 00
E: zum@zum-mb.si
Uradne ure:
Več informacij za uporabnike storitev.
Mestne nepremičnine, d. o. o.
Grajska ulica 7, 2000 Maribor
T: 02 251 44 05
E: info@mestne-nep.si
Uradne ure:
Več informacij za uporabnike storitev.

 

E-RAČUN NAMESTO RAČUNA V PAPIRNI OBLIKI

Ste zagovornik varovanja okolja? E-račun je odlična rešitev tako za uporabnike kot za okolje.

Vse informacije o e-računu podjetij iz skupine JHMB najdete tukaj.
 

VIZIJA

Javni holding Maribor v temeljni vlogi strateške, povezovalne in usmerjevalne družbe ponotranja vizije vseh združenih podjetij z jasnim namenom postati spodbujevalec razvoja ter najboljša in najučinkovitejša družba na področju izvajanja gospodarskih javnih služb v obsegu lastnih dejavnosti.

CILJI

Cilji JHMB reflektirajo in podpirajo vizijo razvojno naravnanega mesta Maribor z osnovno tendenco po visokokakovostnem izvajanju gospodarskih javnih služb ter aktivnem in ciljnem usmerjanju razvoja infrastrukturnih in komunalnih storitev. Oboje ob doslednem upoštevanju potreb uporabnikov tako v Mestni občini Maribor kot v širši regiji, v kateri delujejo povezana javna podjetja.

POSLANSTVO

Ob zagotavljanju učinkovitejšega servisa za občane in strateškega usmerjanja razvojnih projektov s področja komunalne infrastrukture je poslanstvo JHMB poskrbeti za boljše upravljanje javnih podjetij ter sodelovati pri ohranjanju izjemnih naravnih in družbenih lastnosti mesta – s strokovnim, kakovostnim in z učinkovitim izvajanjem podpornih služb za povezana podjetja. Poslanstvo JHMB temelji na popolnem zavedanju, da je v službi občanov in občank.

Osnovni podatki

Družba:
Javni holding Maribor, družba za izvajanje strokovnih in razvojnih nalog na področju gospodarskih javnih služb, d. o. o.

Skrajšano ime:
Javni holding Maribor, d. o. o.

Sedež:
Zagrebška cesta 30, 2000 Maribor

Matična št.:
8709459000

ID DDV:
SI56143028

TRR pri NKBM:
SI56 0400 0027 6195 704