6 USPEŠNIH POSLOVNIH ENTITET
ZDRUŽENIH V NOVO SKUPNO ZGODBO

VIZIJA

Javni holding Maribor v temeljni vlogi strateške, povezovalne in usmerjevalne družbe ponotranja vizije vseh združenih podjetij z jasnim namenom postati spodbujevalec razvoja ter najboljša in najučinkovitejša družba na področju izvajanja gospodarskih javnih služb v obsegu lastnih dejavnosti.

CILJI

Cilji JHMB reflektirajo in podpirajo vizijo razvojno naravnanega mesta Maribor z osnovno tendenco po visokokakovostnem izvajanju gospodarskih javnih služb ter aktivnem in ciljnem usmerjanju razvoja infrastrukturnih in komunalnih storitev. Oboje ob doslednem upoštevanju potreb uporabnikov tako v Mestni občini Maribor kot v širši regiji, v kateri delujejo povezana javna podjetja.

POSLANSTVO

Ob zagotavljanju učinkovitejšega servisa za občane in strateškega usmerjanja razvojnih projektov s področja komunalne infrastrukture je poslanstvo JHMB poskrbeti za boljše upravljanje javnih podjetij ter sodelovati pri ohranjanju izjemnih naravnih in družbenih lastnosti mesta – s strokovnim, kakovostnim in z učinkovitim izvajanjem podpornih služb za povezana podjetja. Poslanstvo JHMB temelji na popolnem zavedanju, da je v službi občanov in občank.

Osnovni podatki

Družba:
Javni holding Maribor, družba za izvajanje strokovnih in razvojnih nalog na področju gospodarskih javnih služb, d. o. o.

Skrajšano ime:
Javni holding Maribor, d. o. o.

Sedež:
Zagrebška cesta 30, 2000 Maribor

Matična št.:
8709459000

ID DDV:
SI56143028

TRR pri NKBM:
SI56 0400 0027 6195 704