[VABILO] Predstavitev merilnikov SMARTRIVER v Radvanju

Vabimo vas na predstavitev pilotnega ukrepa akcijskega načrta v okviru projekta SMARTRIVER

Namestitev merilnikov gladine vode na pritokih reke Drave v Mestni občini Maribor »Pekrski in Rožnodolski potok«, ki bo v torek, 30. 5. 2023, ob 12.30, na sotočju Pekrskega in Rožnodolskega potoka, v bližini Studenške ulice 45, Maribor.

Regionalna razvojna agencija za Podravje - Maribor in Mestna občina Maribor sodelujeta pri mednarodnem projektu SMARTRIVER »Vzpostavitev pametnega upravljanja poplavno ogroženih porečij«. V okviru projekta smo pripravili »Akcijski načrt za protipoplavne ukrepe na pritokih reke Drave v Mestni občini Maribor« ter izvedli pilotni ukrep namestitve samostojnih avtomatskih postaj - pametnih merilnikov gladine vode na pritokih reke Drave. Eden izmed merilnikov je postavljen v Krajevni skupnosti Radvanje, in sicer na sotočju Pekrskega in Rožnodolskega potoka.

Vljudno vabljeni!