[VABILO] Nadaljevanje 6. seje Mestnega sveta MO Maribor

Na podlagi 27. člena Statuta Mestne občine Maribor (MUV št. 10/2011, 8/2014,12/2019 in 4/2022), župan MO Maribor Aleksander Saša Arsenovič

SKLICUJE NADALJEVANE 6. SEJE MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE MARIBOR,

ki bo v 8. junija 2023, ob 16. uri, v prostorih Mestne občine Maribor, Ulica heroja Staneta 1, Dvorana generala Rudolfa Maistra.

z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti

23. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah – skrajšani postopek GMS – 075 (širitev dnevnega reda)

24. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Maribor – skrajšani postopek GMS – 076 ; Popravek gradiva GMS – 076/ I

25. Predlog za spremembo cene storitvene pristojbine za čiščenje odpadnih voda na Centralni čistilni napravi Maribor GMS – 077

26. Sprememba odloka o ustanovitvi Javnega holdinga Maribor d.o.o. – prva obravnava (predlog gradiva mestnega svetnika Igorja Jurišiča) GMS - 069

27. Prodaja nepremičnine »Trije ribniki« (predlog gradiva Liste kolesarjev in pešcev) GMS - 070

28. Spremembe Odloka o ustanovitvi javnega holdinga Maribor d.o.o. – skrajšani postopek (predlog gradiva Liste kolesarjev in pešcev) GMS - 071