24. Avgust 2020
Ustanovitev Javnega holdinga Maribor (JHMB) je po večmesečnem aktivnem delu in številnih usklajevanjih tik pred uresničitvijo. Načrtovano je bilo, da bo sodišče opravilo vpis JHMB v sodni register 20.…