Zapora na Lentu med Studenško brvjo in Ribiško ulico

Zaradi začetka obnove nabrežja Drave na območju Lenta je v torek, 19. julija 2022, Javno podjetje Nigrad iz Skupine JHMB zaprlo cesto Ob bregu na odseku od Strme ulice do Ribiške ulice. Popolna zapora na tem odseku bo trajala predvidoma do 19. oktobra 2022; za stanovalce in pravne osebe je omogočen dostop tudi z avtomobili do garaž, stanovanj in lokalov. 

Obnova dravskega nabrežja se bo po prvi etapi na zahodnem delu Lenta zatem nadaljevala še v dveh etapah proti vzhodu do Vodnega stolpa. Rok za dokončanje vseh del je 30. maj 2023. Do takrat bo levo nabrežje Drave od Studenške brvi do Vodnega stolpa v skupni dolžini več kot 1 kilometer dobilo povsem novo podobo.