Začetek prenove historičnih prehodov v mestnem jedru

V sklopu revitalizacije starega mestnega jedra je Mestna občina Maribor pristopila k obnovi historičnih ozkih prehodov med Koroško cesto in Vojašniškim trgom. Tako bodo novo podobo dobili Splavarski, Žički in Minoritski prehod, kjer je družba Nigrad iz skupine JHMB že začela z izvajanjem gradbenih del. Ta vključujejo celovito ureditev vse komunalne infrastrukture in tlakovanje, po planu pa bodo zaključena še pred koncem jeseni.

Historični prehodi

Z obnovo teh historičnih prehodov bo skupaj z revitaliziranim Vojašniškim trgom in nabrežjem Lenta, kjer bo prenova izvedena prihodnje leto, urejeno celotno območje med Lentom in Glavnim trgom s Koroško cesto. Še letos pa bo prišla na vrsto tudi obnova prehodov in uličic nad Koroško cesto proti Mestnemu parku, za kar MO Maribor že pripravlja projektno dokumentacijo. Urejeni bodo Tkalski in Volkmerjev prehod ter Gospejna, Brvarska in Lekarniška ulica.

Historični prehodi 2