Velika spomladanska čistilna akcija v Mariboru

Na občinski čistilni akciji Moji odpadki – moja skrb, ki je 17. aprila zajela desni breg Drave, so aktivno vlogo odigrala tudi vsa mariborska javna podjetja, združena v Javni holding Maribor (JHMB). Večinoma so se lotila pobiranja odpadkov na lokacijah, kjer izvajajo svoje dejavnosti, pri čemer je sodelovalo skupno okoli 50 zaposlenih v javnih podjetjih.

Prvi so bili na delu sodelavci Snage, ki so že pred uradnim začetkom akcije v četrtek in petek iz Stražunskega gozda odpeljali približno 200 kilogramov različnih odpadkov. Zatem je v soboto ekipa Marproma čistila območje zgornje postaje Pohorske vzpenjače, sodelavci Mariborskega vodovoda so zavihali rokave v Betnavskem gozdu v neposredni bližini črpališča Betnava, Nigrada pa na Teznem v okolici sedeža podjetja. Čistilni akciji se je v soboto priključila tudi Energetika Maribor, medtem ko bodo zaposleni na Pogrebnem podjetju Maribor v torek urejali okolico pokopališč.

Mariborski vodovodMariborski vodovod2

»K akciji smo z veseljem povabili vse zaposlene, tako na JHMB kot matičnih podjetjih. Dogovorili smo se, da bodo posamezna podjetja izvajala čistilno akcijo tudi na območjih, kjer delujemo. Prav je, da vodilni v mestu dajemo zgled in da takšne akcije ne razumemo kot službeno obveznost, temveč kot nekaj, kar je preprosto prav,« je poudarila direktorica JHMB Lidija Pliberšek.

nigradenergetika

Naloga Snage je bila tudi, da ob koncu sobotne akcije s svojimi vozili odpelje odpadke z vseh zbirnih mest, kamor so jih odlagali udeleženci. Na akciji so 17. aprila sodelovali krajani enajstih mestnih četrti in krajevnih skupnosti, skupno pa so na zbirnih mestih odložili 3000 kilogramov mešanih komunalnih odpadkov in 4120 kilogramov zelenega obreza. Drugi del spomladanske čistilne akcije Moji odpadki – moja skrb bo na vrsti 24. aprila, ko jo bomo znova podprla tudi javna podjetja iz skupine JHMB.

SnagaSnaga 2