V prvem letu delovanja JHMB že prvi konkretni rezultati

V četrtek, 2. septembra, mineva natanko leto dni, odkar je bil z vpisom v sodni register ustanovljen Javni holding Maribor (JHMB), ki je pod skupno streho združil Energetiko Maribor, Mariborski vodovod, Marprom, Nigrad, Pogrebno podjetje Maribor in Snago. V prvem letu delovanja je opravil vrsto nalog na različnih področjih, eden od ključnih mejnikov pa je bil uspešen prenos 83 zaposlenih s pridruženih podjetij na JHMB. Čeprav je slednji šele s tem februarja letos postal polno operativen, so že vidni prvi konkretni rezultati.

Med njimi so uskladitev investicijskega cikla vseh podjetij iz skupine JHMB; celovita obravnava javne infrastrukture in s tem doseganje maksimalnega učinka ob enkratnem posegu v prostor; razvoj in uveljavitev blagovne znamke JHMB; sprejetje Etičnega kodeksa JHMB; začetek postopkov skupne nabave pridruženih podjetij (goriva, električna energija, drobni material); skupen komunikacijski nastop vseh pridruženih podjetij; potrditev poslovnega načrta JHMB za leto 2021; konsolidacija lastništva v Pogrebnem podjetju Maribor in Nigradu; izvajanje implementacije modela organiziranosti JHMB, ki vodi v centralizacijo podpornih aktivnosti.

Ena od pomembnih zadolžitev strokovnih služb JHMB je bila tudi priprava poslovnih poročil vseh pridruženih podjetij za leto 2020. Čeprav so poslovanje v tem času zaznamovale zahtevne razmere zaradi epidemije covida-19 in posledičnih ukrepov, so podjetja iz skupine JHMB v letu 2020, v katerem so skupaj ustvarila 90,3 milijona evrov prihodkov, v skupnem seštevku imela 1,7 milijona evrov dobička. Pozitiven trend poslovanja na ravni skupine JHMB pa se nadaljuje tudi v tem letu.

Prav tako velja izpostaviti začetek dveh projektov, namenjenih izboljšanju storitev za uporabnike podjetij. JHMB je letos pristopil k vzpostavitvi Centra za pomoč in podporo uporabnikom (CPPU), ki bo vključeval osrednjo informacijsko točko, kjer bo moč urejati formalnosti na področju javnih služb, klicni center in spletni portal. Prvi korak na poti do CPPU je bila združitev centrov za pomoč odjemalcem Nigrada in Energetike Maribor na JHMB. Že od njegove ustanovitve je aktualna tudi priprava skupne položnice nekaterih pridruženih podjetij; v sklopu tega smo že proučili pravne podlage, ki bodo omogočile uvedbo skupne položnice, kar sicer predstavlja kompleksno zadevo, saj zahteva vrsto usklajevanj različnih deležnikov in področij ter predhodno poenotenje informacijskega sistema vseh podjetij.

V minulih mesecih je skupina JHMB v vlogi generalnega pokrovitelja tudi podprla organizacijo nekaterih prepoznavnih in pomembnih dogodkov v Mariboru, kot sta bila Festival Lent in svetovni pokal v spustu z gorskimi kolesi. Tako so podjetja s svojimi javnimi storitvami, kot so skrb za odpadke, pitno vodo, prevoz, cestne zapore itd., omogočila optimalno izvedbo omenjenih prireditev z infrastrukturnega vidika. Za mariborsko kritično infrastrukturo pod okriljem JHMB oziroma pridruženih podjetij sicer skrbi več kot 1000 sodelavcev, ki vsakodnevno zagotavljajo osnovne pogoje za kakovostno življenje v mestu in okolici.

»Glavni namen ustanovitve JHMB je bil povezati podjetja, ki izvajajo gospodarske javne službe, in optimizirati njihove podporne službe brez zmanjšanja števila zaposlenih, da bodo nudile čim boljšo strokovno podporo pridruženim podjetjem. To sedaj že zagotavljamo, pri čemer najboljše prakse s posameznih podjetij prenašamo na raven celotne skupine JHMB. Na različnih področjih bo centralizacija kadrov, procesov in aktivnosti vodila k bolj poenotenemu upravljanju in delovanju tako znotraj javnih podjetij in JHMB kot tudi v odnosu do zunanjih deležnikov. S tem bomo izboljšali nadzor, povečali transparentnost in omogočili prenos znanj v okviru skupine JHMB,« je poudarila direktorica JHMB Lidija Pliberšek.

»Ustanovitev holdinške družbe je ena od ključnih potez za razvojni preboj Maribora. Zato ustanovitev holdinga, da trajno izboljšamo kakovost bivanja vseh Mariborčank in Mariborčanov. Brez konsolidiranih, močnih in učinkovitih javnih podjetij mesto tega ne more doseči. Pripravljeni smo, da se soočimo z izzivi prihodnosti. Javni holding je tisti, ki prevzema osrednjo vlogo pri transformaciji Maribora v podnebno nevtralno mesto, pri prehodu v zeleno in digitalno,« je povedal župan Mestne občine Maribor Saša Arsenovič.