[SNAGA] Jesenska akcija zbiranja nevarnih odpadkov iz gospodinjstev

Septembrski čas prinaša pohod premične zbiralnice za zbiranje nevarnih odpadkov iz gospodinjstev. Javno podjetje Snaga v ponedeljek, 4. septembra, pričenja z akcijo v občini Ruše, v naslednjih dneh bo zbiralnica postavljena tudi v občinah Selnica ob Dravi, Kungota, Pesnica, Hoče-Slivnica, Starše in Lovrenc na Pohorju. Od druge polovice septembra do sredine oktobra pa bo premična zbiralnica postavljena na različnih lokacijah na območju mestne občne Maribor. 

Pripravite nevarne odpadke in jih oddajte na vam najbližji lokaciji premične zbiralnice.

Urnik postavitve premične zbiralnice.

Kako je treba ravnati z nevarnimi odpadki?

Z nevarnimi odpadki je treba ravnati v skladu s posebnim sistemom varnega ravnanja z odpadki. Nevarni odpadki so vse snovi, ki imajo eno ali več zdravju in okolju škodljivih lastnosti (npr. so vnetljivi, dražljivi, strupeni, mutageni, oksidativni, infektivni). Med nevarne odpadke sodijo barve, lepila, baterije, kozmetični pripomočki, zdravila, injekcijske igle, termometri, akumulatorji, olja, topila, pesticidi, kemikalije.

Nevarnih odpadkov nikakor ne odvržemo med ostale odpadke. Zbirati jih moramo ločeno po skupinah (npr. barve, zdravila, pesticidi) in jih ne smemo mešati med seboj. Ločeno zbiranje nevarnih odpadkov je pomembno za varovanje zdravja in okolja. Z njihovim nepravilnim odlaganjem lahko povzročimo škodo sebi, drugim in okolju. Skozi vse leto jih lahko predajamo tudi v zbirnih centrih, s katerimi upravlja Snaga.

Hvala, ker z odgovornim ravnanjem skupaj ohranjamo čisto in zdravo okolje.