Snaga iz Skupine JHMB 1. 5. 2022 pričela z izvajanjem GJS ravnanja z odpadki v občini Hoče - Slivnica

Na podlagi direktne podelitve koncesije s strani Občine Hoče - Slivnica je družba Snaga iz Skupine JHMB pričela s 1. majem v občini izvajati službo ravnanja s komunalnimi odpadki. Na tistem območju se je že doslej izvajalo zbiranje mešanih komunalnih odpadkov, odpadne embalaže, bioloških odpadkov in papirja ter kartonske embalaže po sistemu od vrat do vrat.

V maju bo Snaga gospodinjstvom razdelila še posode za ločeno zbiranje steklene embalaže, da bodo lahko gospodinjstva vse vrste odpadkov zbirala na svojem zbirnem mestu. Na podlagi tega bodo zbiralnice za ločeno zbiranje stekla z javnih površin umaknjene. Snaga je v občini Hoče - Slivnica konec aprila prevzela v upravljanje tudi zbirni center za ločeno zbiranje odpadkov, ki bo posloval po ustaljenem delovnem času kot doslej, to je vsak torek in četrtek med 13. in 18. uro in vsako soboto med 8. in 16. uro.

Zaposleni v Snagi se proaktivno trudijo, da bi prehod dejavnosti iz dosedanjega koncesionarja potekal čim bolj učinkovito in nemoteče.