Še več gospodinjstev bo ločeno zbiralo papir in steklo na svojem zbirnem mestu

V letu 2021 je Snaga iz Skupine JHMB na dveh pilotnih območjih v MO Maribor (predel Brezja in Tezenske Dobrave) uvedla ločeno zbiranja papirja in stekla na zbirnih mestih gospodinjstev in tako nekaj več kot 500 gospodinjstvom razdelila posode za ločeno zbiranje teh dveh frakcij. Izkazalo se je, da je takšen sistem ločenega zbiranja dobra odločitev, saj se zbere večja količina obeh ločeno zbranih frakcij, zbrane frakcije so bolj čiste,  uporabniki pa bolj  zadovoljni.

Na podlagi pozitivnih izkušenj v Snagi nadaljujejo z vključevanjem novih gospodinjstev v takšen način zbiranja papirja, papirne in steklene odpadne embalaže. Približno 640 gospodinjstvom na območju mestne četrti Pobrežje (predel Greenwicha in območje do Belokranjske ulice) bodo v naslednjih dneh razdelili 240 l posode za zbiranje papirja in papirne embalaže ter 120 l posode za zbiranje steklene embalaže. Vsa gospodinjstva bodo pred tem v svoje nabiralnike prejela tudi obvestilo o terminu prejema posod kot tudi koledar odvoza papirja in stekla na njihovem naslovu za tekoče leto 2022. Na predvidenem območju bodo sodelavci Snage razdeljevanje posod zaključili predvidoma do konca meseca junija 2022. Po zaključku razdelitve posod bodo iz tega območja umaknili tudi obstoječe zbiralnice oz. ekološke otoke.

V kolikor se gospodinjstva odločijo, da ne želijo posod za ločeno zbiranje papirja in stekla na svojem zbirnem mestu se bodo s podpisom izjave zavezala, da bodo zbran papir, papirno in stekleno embalaža prepuščala na enem izmed obeh mariborskih zbirnih centrov.
Gospodinjstvom bo s takšnim načinom zbiranja omogočen večji nadzor nad ločevanjem teh dveh frakcij, uporabniki bodo tako tudi bolj zadovoljni. Z umikom ekoloških otokov pa bo tudi okolje prijetnejše, saj so ravno ti pogosto tarča neodgovornega prepuščanja odpadkov, ki tja ne sodijo.