S čistilno akcijo »Moji odpadki, moja skrb 2022« Maribor razbremenili za 14,5 tone odpadkov

MO Maribor je v okviru projekta Izboljšajmo Maribor že četrto leto zapored organizirala mestno čistilno akcijo. Pomembno strokovno in operativno podporo so pri izvedbi nudila tudi podjetja iz skupine JHMB, predvsem Snaga in Nigrad. Svojo pomoč pri izvedbi akcije so zagotovila tudi društva, gasilci in seveda občani.

V celotni spomladanski čistilni akciji se je zbralo 14,5 tone različnih odpadkov, od tega 4,8 tone bele omele in 1,5 tone zelenega obreza. Bela omela je bila s pomočjo gasilcev ter podjetij Nigrad in Snaga odstranjena s 34 dreves na območju funkcionalnih zemljišč na Prušnikovi ulici, na Cesti proletarskih brigad in v Radvanju. V čistilni akciji so bili odstranjeni in odpeljani številni kupi nedovoljeno odloženega zelenega obreza, največji kup je bil odstranjen ob Pekrskem potoku, v neposredni bližini urbanih vrtičkov. Velja opomniti, da lahko občani brezplačno zeleni obrez predajo na obeh zbirnih centrih v Mariboru.

Čistilna akcija je bila izvedena v treh terminih

19. marca smo čistili reko Dravo in nabrežja med Koblerjevim zalivom in dvoetažnim mostom. Čiščenje struge reke Drave so opravili člani Potapljaškega društva Maribor, za čiščenje nabrežin pa so poskrbeli občani. Skupaj je bilo zbranih 580 kg različnih odpadkov.

26. marca je potekala čistilna akcija v okolici potokov – Radvanjskega, Pekrskega in Stražunskega potoka. Največ odpadkov je bilo zbranih na območju Ledine, na stičišču Pekrskega in Radvanjskega potoka. V akciji čiščenja potokov in okolice je bilo na 10 zbirnih mestih zbranih 500 kg odpadkov.

9. aprila smo čistili naravo na območju vseh mestnih četrti in krajevni skupnosti, na levem in desnem bregu. Postavljenih je bilo 65 zbirnih mest za odpadke in zeleni obrez.

Tudi otroci in brezdomci so se izkazali

Čistilni akciji so se 8. aprila pridružili tudi otroci mariborskih vrtcev in učenci ter dijaki mariborskih osnovnih in srednjih šol. V neposredni bližini šol in vrtcev so iz narave pobrali nekaj več kot 3 tone odpadkov. Za izkazano sodelovanje so s strani MO Maribor prejeli 55 dreves in deset grmovnic, ki so jih posadili pred svojo šolo oz. vrtcem. Sodelovalo je več kot 8.000 otrok.

Čistilni akciji so se pridružili tudi brezdomci iz Zavetišča za brezdomce. V zahvalo so jim s strani MO Maribor podarili sadike za ureditev vrta, Nigrad pa jim je namenil nekaj sadik robidnic in zemljo z namenom, da bodo lahko čim bolj samooskrbni.

Po zaključku vseh čistilnih akcij so bila vsa zbirna mesta odpadkov počiščena, odstranjene so bile tudi vse označbe zbirnih mest.

Utrinki celotne čistilne akcije Moji odpadki, moja skrb so na ogled na razstavi na Ulici škofa Maksimiljana Držečnika. Razstava bo na ogled še do 13. maja.