S 3. 5. 2022 se zaključuje ogrevalna sezona v sistemu daljinskega ogrevanja MOM

Z izpolnitvijo pogojev za zaključek ogrevalne sezone v sistemu daljinskega ogrevanja v Mestni občini Maribor (trikrat zapored zunanja temperatura ob 21. uri nad 12 °C) se 3. 5. 2022 zaključuje organiziran pristop ogrevanja v okviru letošnje kurilne sezone.

V primeru želje po ponovnem vklopu ogrevanja v posameznih objektih lahko to na Energetiko Maribor sporoči upravitelj ali za to določen predstavnik stanovalcev. V novejših objektih z nameščenimi stanovanjskimi toplotnimi postajami, kjer se ogrevanje stanovanjskih oz. poslovnih enot nastavlja individualno, si lahko ogrevanje skozi vse leto regulirajo popolnoma sami.

Nekdaj je bil začetek oz. konec ogrevalne sezone določen s pravilnikom, kjer je bilo predpisano, da se ogrevalna sezona začne, ko je zunanja temperatura tri dni zapored ob 21. uri 12 °C ali manj, zaključi pa, ko je zunanja temperatura tri dni zapored ob 21. uri več kot 12 °C. Slednje danes služi kot smernica za neuraden zaključek ogrevalne sezone, ko Energetika Maribor tudi prekine organiziran pristop ogrevanja v mestu.