Pokošeno bo, ko bodo čebele, čmrlji in drugi opraševalci zaključili s pašo

Košnje nekaterih javnih zelenih površin bodo opravljene nekoliko kasneje, ker želimo, da mesto Maribor postane prijazno do čebelic, čmrljev in drugih opraševalcev. Nekatere zelene površine bodo dodatno zasejane z medovitimi travniškimi cvetlicami.

Takšne zelene lokacije v mestu bodo dodatno opremljene z informativnimi tablami, ki so bile oblikovane v Skupni službi varstva okolja MOM in bodo označevale trate, ki so še posebej slastna paša za opraševalce. Predstavniki Režijskega obrata MOM, Skupne službe varstva okolja Skupne občinske uprave, podžupanja MOM Alenka Iskra, predsednik MČ Radvanje Rajko Kotnik ter predstavniki Hortikulturnega društva Maribor in družbe Snaga iz Skupine JHMB so v četrtek, 5. maja, poskrbeli za postavitev prvih tabel v Radvanju, pod Pohorjem.

Naj takšno ravnanje spodbudi tudi vse nas, da na svojih tratah prav tako počakamo s košnjo in jo opravimo po cvetenju medovitih cvetlic. Čebele in ostali opraševalci nam bodo hvaležni, saj bodo na cvetočih delih rastlin nabirali potrebno hrano (medičino in cvetni prah), ki jo potrebujejo za nemoten razvoj svojega zaroda. In naj postane naše mesto ne samo lepo, ampak tudi cvetoče z medovitimi rastlinami.