Podjetja JHMB v letu 2020 z 90 milijoni prihodkov

Podjetja JHMB v letu 2020 z 90 milijoni prihodkov

Ena od pomembnih zadolžitev strokovnih služb Javnega holdinga Maribor je bila priprava poslovnih poročil vseh povezanih podjetij za leto 2020. Čeprav so poslovanje v tem zaznamovale zahtevne razmere zaradi epidemije covida-19 in posledičnih ukrepov, so podjetja iz skupine JHMB v letu 2020, v katerem so skupaj ustvarila 90,3 milijona evrov prihodkov, v seštevku imela 1,7 milijona evrov dobička.

Kot izhaja iz izdelanih poslovnih poročil, je v letu 2020 od združenih podjetij največ prihodkov zabeležil Nigrad (25,1 milijona evrov), sledijo pa Snaga (19,2 milijona), Mariborski vodovod (16 milijonov), Marprom (13,7 milijona), Energetika Maribor (11,9 milijona), Pogrebno podjetje Maribor (4,2 milijona) in JHMB (50.000 evrov). K lanskoletnemu skupnemu pozitivnemu rezultatu na ravni celotne skupine JHMB je največji delež prav tako prispeval Nigrad (622.250 evrov dobička); za njim so se zvrstili Pogrebno podjetje (529.164 evrov), Energetika (325.803 evrov), Snaga (201.806 evrov), Mariborski vodovod (176.730 evrov) in JHMB (7541 evrov), medtem ko je Marprom po še nerevidiranih rezultatih doletel manjši presežek odhodkov nad prihodki (132.741 evrov izgube).

Vendar je pri tem treba upoštevati specifičen položaj Marproma, ki zaradi vladnih odlokov v letu 2020 ni smel opravljati javnega potniškega prometa in ostalih storitev skupno blizu tri mesece. V normalnih razmerah Marprom na mestnih avtobusih letno prepelje okoli 4 milijone potnikov, medtem ko se je lani to število prepolovilo.

Odločitev o upravljanje z dobičkom podjetij JHMB bo usklajena v okviru matičnih podjetij, JHMB in njegove lastnice, Mestne občine Maribor. Splošna usmeritev je, da se del dobička ohranja v matičnih podjetjih za izvajanje razvojnih nalog, del pa prenaša na JHMB oziroma MO Maribor. Medtem se je pozitiven trend poslovanja v skupini JHMB nadaljeval tudi v prvem trimesečju 2021, ko so vsa podjetja skupaj dosegla 24,4 milijona evrov prihodkov.