Po primopredaji poslov Andrej Rihter prevzel vodenje JHMB

Vodenje Javnega holdinga Maribor (JHMB), družbe za izvajanje strokovnih in razvojnih nalog na področju gospodarskih javnih služb, je danes prevzel novi direktor Andrej Rihter. Nadzorni svet JHMB ga je na položaj direktorja imenoval 29. 10. 2021 po predhodno izvedenem postopku javnega razpisa.

Nastop petletnega mandata novega direktorja 8. 11. 2021 je pospremila tudi primopredaja poslov z dosedanjo direktorico Lidijo Pliberšek. Slednja, ki sicer ostaja v ožji vodstveni ekipi JHMB kot svetovalka novega direktorja, se je ob tem zahvalila ekipi vseh prenesenih sodelavcev za doslej opravljeno pomembno delo. Pozitivni učinki združevanja podjetij so namreč rezultat skupnih prizadevanj tako zaposlenih kot tudi direktorjev pridruženih podjetij in Mestne občine Maribor.

Andrej Rihter, ki ima bogate izkušnje z delom v velikih gospodarskih sistemih, je prevzel vodenje JHMB v dobri kondiciji; Skupina JHMB posluje pozitivno in je v prvih devetih mesecih 2021 dosegla okoli 1,1 milijona EUR dobička. Kot je napovedal ob nastopu mandata, bo ena od prioritetnih nalog vzpostavitev takšnega poslovnega modela JHMB, ki bo omogočal nemoteno delo in nadaljnji razvoj gospodarskih javnih služb ter obenem prinašal pozitivne učinke iz naslova skupnega delovanja.