MOJI ODPADKI - MOJA SKRB: SKUPNO SMO ZBRALI VEČ KOT 17 TON RAZLIČNIH ODPADKOV

Čistilna akcija

Končala se je letošnja spomladanska čistilna akcija Mestne občine Maribor in Javnega holdinga Maribor Moji odpadki – Moja skrb. V dveh sobotah – 17. aprila na desnem bregu Drave in 24. aprila na levem – so Mariborčani po podatkih mariborske Snage, kjer so končali v akciji zbrani odpadki, teh zbrala za skupno dobrih 17 ton:

  • 5580 kilogramov komunalnih odpadkov (3000 na desnem bregu in 2580 na levem),
  • 5800 kilogramov zelenega obreza (4120 na desnem in 1700 na levem bregu) ter
  • 6200 kilogramov kosovnih odpadkov iz narave in od doma (2220 kilogramov na desnem bregu in 3980 na levem).

To so količine odpadkov, ki sta jih podjetji Snaga in Nigrad odpeljali z zbirnih mest, vendar podatek ni celovit niti še dokončen, saj so nekateri v akciji zbrane odpadke odlagali tudi v svoje zbiralnike smeti in v koše za odpadke ali pa jih odpeljali v Snagina zbirna centra v Plinarniški in Puhovi ulici. Seštete tudi še niso vse količine zelenega obreza, saj z območja veslaškega centra v Bresternici Nigrad včeraj ni mogel odpeljati vsega in bo to opravil v naslednjih dneh. Nigrad je v obeh terminih skrbel za odvoz zelenega obreza, Snaga pa za odvoz ostalih odpadkov.

V akciji je včeraj sodelovalo šest mestnih četrti (MČ) in krajevnih skupnosti (KS) na levi strani Drave: Bresternica-Gaj, Kamnica, Koroška vrata, Center, Ivan Cankar in Malečnik-Ruperče. Ocenjujemo, da se je vključilo skupno okoli 700 občanov, največ v KS Bresternica-Gaj – okoli 200. V tej KS je bilo tudi dejavnih največ društev, kar sedem, in zbrali so največ odpadkov, predvsem zelenega obreza in kosovnih odpadkov, pobranih v naravi ali pripeljanih od doma.

Večje število društev in krajanov, tudi razred učencev osnovne šole, je sodelovalo tudi v KS Kamnica, okoli 160; na njenem območju so organizirano čistile tudi ekipe zaposlenih v Mariborskem vodovodu in Športnih objektih Maribor (na Mariborskem otoku) ter v Skupni občinski upravi Maribor (v središču Kamnice). Znova so se odlično odzvala tudi prostovoljna gasilska društva – v MČ Koroška vrata so prostovoljni gasilci iz PGD Maribor mesto odstranjevali belo omelo z dreves, v Kamnici pa je tamkajšnje prostovoljno gasilsko društvo pomagalo tudi pri prevozu odpadkov na zbirna mesta.

Na način »ploging« – iz švedščine prevzet izraz za pobiranje odpadkov med tekom – so odpadke na zelenih površinah v središču pobirali tisti, ki so se pridružili pobudi Liste kolesarjev in pešcev. Z rafti so se po Dravi spustili člani Rafting kluba Maribor in z rečne strani čistili obrežje. Na različnih lokacijah po mestu, predvsem na nabrežju Drave, smo opazili tudi nekaj skupin dijakov, ki so skupinsko pobirali odpadke.

Dejavni so bili tudi medobčinski inšpektorji; med drugim so pregledali nepravilno odložene odpadkov v središču mesta in med njimi našli dovolj materiala, da bodo lahko proti kršiteljem uvedli postopke.

Letošnje ugotovitve občine in njenih mestnih četrti in krajevnih skupnosti – predvsem glede doslej z vidika odpadkov manj znanih problematičnih območij, zasnove akcije in organizacije zbirnih mest za odpadke – pa tudi pripombe in predloge udeležencev bomo uporabili pri načrtovanju naslednjih čistilnih akcij. Skozi vse leto pa bomo še naprej posebno pozornost posvečali ozaveščanju o odnosu do okolja in ravnanju z odpadki, s ciljem, da tovrstnih akcij enkrat več ne bi potrebovali.