Mariborski vodovod prejel priznanje za 120 let delovanja

Na Komunaliadi 2022, 36. srečanju delavcev komunalnega gospodarstva Slovenije, ki je potekalo 10. in 11. junija v Celju, je aktivno sodelovalo več kot 2.700 udeležencev iz 72 komunalnih podjetij.

Prvi dan srečanja je bil namenjen posvetu vodstvenih, vodilnih in strokovnih delavcev komunalnega gospodarstva, kjer je tekla beseda o digitalizaciji in pomenu motiviranja sodelavcev s strani vodij. Sledila sta ogled razstave komunalne opreme in družabno srečanje s kulturno-zabavnim programom.

Na srečanju je potekala tudi podelitev nagrad in priznanj Zbornice komunalnega gospodarstva za leto 2021. Pri tem je Mariborski vodovod iz Skupine JHMB prejel prestižno priznanje za 120 let delovanja na področju komunalne dejavnosti.

Priznanje predstavlja dodatno spodbudo, da bodo sodelavci Mariborskega vodovoda še naprej delovali strokovno in si prizadevali za kakovostno oskrbo s pitno vodo, trajnostni razvoj, učinkovit poslovni sistem in zadovoljstvo svojih uporabnikov.