Lent se z začetkom prenove nabrežja zapira za promet

Na območju Lenta bodo predvidoma 12. julija stekla pripravljalna dela v sklopu projekta obnove nabrežja Drave. Investicija v vrednosti 7,7 milijona EUR – od tega je MO Maribor 2,4 milijona pridobila iz Evropskega sklada za regionalni razvoj – obsega preureditev levega nabrežja Drave od Studenške brvi do Vodnega stolpa v skupni dolžini več kot 1 km in površini okoli 24.000 m².

Izvajanje del bo potekalo v treh etapah, začenši na zahodnem delu Lenta med Studenško brvjo in Ribiško ulico, zatem pa še v dveh etapah proti vzhodu do Vodnega stolpa. Promet zaradi omogočanja hitre izvedbe del na zahodnem delu Lenta ne bo možen, bo pa urejen obvoz po Koroški cesti in Ribiški ulici. Zapora zahodnega dela Lenta med Studenško brvjo in Ribiško ulico bo trajala predvidoma do oktobra 2022; ves čas zapore bo za stanovalce in pravne osebe omogočen dostop (tudi z avtomobili) do garaž, stanovanj in lokalov. 

Za stanovalce Lenta, ki imajo dovolilnice za parkiranje na tem območju (Cona 4), bo MO Maribor v času izvajanja gradbenih del poskrbela na način, da bodo iste parkirne dovolilnice veljale za parkirna mesta pod Titovim mostom na vzhodni strani Lenta, na zahodni strani pa bodo stanovalci še naprej lahko parkirali na gramoznem parkirišču med Kopališčem Pristan in Lavričevo ulico. Stanovalci Lenta, ki parkirajo v eni izmed garažnih hiš na tem območju, bodo lahko to nemoteno uporabljali še naprej. Uporaba dosedanje bele cone na Lentu pa ne bo več mogoča. 

Rok za dokončanje obnove nabrežja je 30. maj 2023. Po preureditvi bo na območju Lenta vzpostavljen t. i. shared space (promet bo potekal v obeh smereh), parkirišč z belimi conami več ne bo, bo pa tudi po obnovi vsem stanovalcem zagotovljeno parkiranje pod Titovim mostom in na lokaciji med Kopališčem Pristan ter Lavričevo ulico. Poleg tega bo MO Maribor poskrbela za električno vozilo Maister, ki bo namenjeno temu delu mesta in bo na voljo predvsem stanovalcem Lenta.