Komunalno podjetje Nigrad odkupilo svoj delež v DUTB

Po že izvedenem uspešnem odkupu deležev podjetja v lasti fizičnih oseb je družba Nigrad, komunalno podjetje, d. o. o., odkupila tudi četrtinski delež Družbe za upravljanje terjatev bank in tako znova postala gospodarski subjekt v 100-odstotni javni lasti.

Že lani je bilo na DUTB poslano pismo z izraženim interesom po nakupu njihovega deleža, po prijavi na razpis pa so sledila še pogajanja, v katerih je bila določena cena za 24,9-odstotni delež družbe Nigrad v višini 1,36 mio EUR. Posel so podprli tako preostali lastniki, tj. 11 občin in Javni holding Maribor; za družbo, ki bo pridobila tudi status javnega podjetja, konsolidacija lastništva, tako meni njen direktor Matjaž Krevelj, pomeni predvsem lažje poslovanje in pridobitev koncesij za izvajanje gospodarskih javnih služb neposredno od občin.