Javni holding Maribor s prenosom druge skupine zaposlenih popolnoma operativen

Javni holding Maribor s prenosom druge skupine zaposlenih popolnoma operativen

JHMB, družba za izvajanje strokovnih in razvojnih nalog na področju gospodarskih javnih služb, je z današnjim prehodom druge skupine zaposlenih iz matičnih podjetij popolnoma operativen. Na holding je že 15. 1. 2021 prešlo 32 zaposlenih z Energetike Maribor, Mariborskega vodovoda, Marproma, Nigrada, s Pogrebnega podjetja in Snage, ki se jim je danes pridružilo še 51 sodelavcev s področij financ in računovodstva, informacijske tehnologije ter strateškega komuniciranja in marketinga.

Strokovne službe JHMB tako sestavlja 83 sodelavcev, ki bodo matičnim podjetjem zagotavljali ustrezno podporo, da se bodo lahko v celoti usmerila v razvoj storitev javnega pomena. Zaradi aktualne situacije in doslednega upoštevanja ukrepov za zajezitev novega koronavirusa skupina danes prenesenih zaposlenih z izjemo že prenesenih in nekdanjih sodelavcev Nigrada zaenkrat še ostaja v prostorih svojih matičnih podjetij oz. dela od doma, svoje pisarne na holdingu pa bodo zasedli takoj, ko bo to mogoče.

Vsi zaposleni so bili na JHMB preneseni ob upoštevanju določil 75. in 76. člena Zakona o delovnih razmerjih, ki zagotavljajo ohranitev dosedanjih pravic in obveznosti iz delovnega razmerja najmanj v obdobju 1 leta po prenosu in kontinuiteto zaposlitve. V začetnem obdobju bodo njihova delovna mesta sovpadala z dosedanjimi, po obdobju tranzicije, ki bo trajalo eno leto, pa je načrtovana vzpostavitev nove organizacijske strukture, pri čemer bo mariborski holding, tako kot v že izpeljanih postopkih, še naprej sodeloval z vsemi reprezentativnimi sindikati in s svetom delavcev.

Razpršenost gospodarskih javnih služb po različnih podjetjih je Maribor do ustanovitve JHMB v tem delu Evrope postavljalo v osamljen položaj. Poglavitni namen združitve teh družb ter optimizacije in konsolidacije skupnih služb je zagotoviti čim boljšo strokovno podporo matičnim podjetjem, da se bodo lahko v celoti posvetila izboljšanju svojih storitev. Te so namreč eden ključnih dejavnikov za kakovost bivanja tako v mariborski kot v vseh ostalih občinah, v katerih povezana podjetja izvajajo gospodarske javne službe.