Iz zimskega v redno letno vzdrževanje javne infrastrukture in naložbe v komunalo

Urejanje mesta

Povezana podjetja, ki upravljajo z mariborsko kritično infrastrukturo, do konca marca načeloma končajo z zimskimi vzdrževalnimi deli in se usmerijo v t. i. redno letno vzdrževanje.

Pri Nigradu tako denimo po 15. marcu, ko se uradno konča zimska sezona na slovenskih cestah, kljub pripravljenosti na odziv v primeru ponovnih zimskih razmer pričnejo z odstranjevanjem zimskih varnostnih označb, čiščenjem ostankov posipnih materialov z javnih prometnih površin in načrtovanimi popravili ter prenovami pločnikov in cest. V Marpromu se je letošnja smučarska sezona končala, medtem pa so na Mariborskem Pohorju 13. marca že odprli kolesarsko sezono, ki bo na Pohorju v ospredju v naslednjih mesecih.

Podjetja v tem času pričnejo tudi z uresničevanjem investicijskih načrtov, ki so za letos že potrjeni in usklajeni znotraj skupine JHMB. Najpomembnejši letošnji infrastrukturni projekt Energetike Maribor je širitev sistema daljinskega ogrevanja po Gregorčičevi ulici in priključitev objekta MO Maribor. Ob tem je v planu tudi širitev omrežja po Strossmayerjevi in Slovenski ulici s priključitvijo Slovenskega narodnega gledališča Maribor. Pogrebno podjetje letos načrtuje izgradnjo poslovilne dvorane na pokopališču Pobrežje za izvajanje intimne in dostojne pogrebne slovesnosti ter ureditev novih prostorov za sprejem žalujočih in organizacijo pogrebov. Na Pobrežju nameravajo obnoviti še dotrajan sanitarni blok za zunanje obiskovalce pokopališča. Prav tako se lotevajo izgradnje prizidka k upepeljevalnici na Dobravi in nakupa 4. kremacijske peči, saj so zaradi naraščajočega trenda žarnih pokopov v porastu tudi potrebe po upepeljevanju. Pri Snagi želijo v letu 2021 izpeljati več naložb, pri čemer se jih glavnina nanaša na nakup komunalne opreme ter tovornih in gospodarskih vozil za izvajanje gospodarske javne službe. Hkrati bodo izvedli še nekaj investicij na območju sortirnice, kamor nameravajo v prihodnjem srednjeročnem obdobju prestaviti svoj sedež.