Gospodarske javne službe in delovanje podjetij JHMB do 11. 4. 2021

Gospodarske javne službe na območju MO Maribor, ki sodijo v okvir vzdrževanja kritične infrastrukture, bodo tudi v času do vključno 11. aprila izvajane nemoteno. Nekaj dodatnih omejitev bo pri obisku pokopališč in izvedbi pogrebnih slovesnosti, prilagojeni so tudi vozni redi mestnih avtobusov, ob tem pa je t. i. lockdown predčasno končal smučarsko sezono na Pohorju. Informacijske pisarne povezanih podjetij (Energetika, Vodovod, Snaga, Nigrad, Marprom in Pogrebno podjejte) so do nadaljnjega za uporabnike storitev zaprte, zato stranke prosimo, da se nanje obračajo bodisi po telefonu bodisi preko elektronske ali navadne pošte.

Obisk pokopališč in sprememba protokola pogrebne slovesnosti

Med 1. in vključno 11. aprilom se lahko ob upoštevanju priporočil NIJZ in drugih odlokov pogrebov udeležijo le ožji družinski člani ali člani skupnega gospodinjstva. Mrliške vežice bodo zaklenjene, pogrebne slovesnosti pa bodo potekale zunaj in v najožjem družinskem krogu. Dovoljen je le najožji strokovni protokol pogrebne slovesnosti, ki zagotavlja pietetno izvajanje pogreba; to pomeni v celoti prisotnost pogrebnega moštva z zastavonošo, vendar brez spremljevalnih dogodkov (govor, pevci, trobenta idr.). Do preklica pogrebi niso javni, svojce v tem času obveščajo naročniki pogreba. Zaradi specifične narave dejavnosti veljajo za pogrebno in pokopališko dejavnost posebna priporočila in usmeritve NIJZ, ki so dosegljiva tukaj.

Počitniški vozni redi mestnih avtobusov in konec zimske sezone

V mariborskem mestnem avtobusnem prometu od četrtka, 1. aprila, v skladu z odlokom Vlade RS veljajo počitniški vozni redi. Tako bo na vseh mestnih avtobusnih linijah ostalo vsaj do 11. aprila, režim po tem pa bo odvisen od nadaljnje odločitve vlade. Blagajna na Avtobusni postaji Maribor od 1. aprila ob delavnikih posluje po skrajšanem času med 8. in 17. uro ter ob sobotah med 8. in 13. uro. Ob nedeljah je do nadaljnjega zaprta.

Letošnja zimska sezona se je končala zadnji dan v marcu, saj med 1. in 11. aprilom žičniške naprave po odloku vlade ne smejo obratovati. To velja tudi za krožno kabinsko žičnico, ki bo v omenjenem času mirovala, ob tem pa smo s 1. aprilom zaprli še kolesarski park in pohorske blagajne. Zaradi tega bo t. i. super predprodaja novih sezonskih smučarskih vozovnic med 1. in 15. aprilom potekala na daljavo; vozovnice bo moč naročiti izključno po e-pošti na naslovu info@visitpohorje.si. Pri tem bo vsem kupcem poslan predračun, po plačilu tega pa izdana nova sezonska smučarska vozovnica, ko bo blagajna spet lahko delovala.

Ravnanje z odpadki, otroška igrišča, Akvarij-terarij in Zavetišče za živali

Vsi zbirni centri bodo obratovali normalno po predpisanem delovnem času. Do vključno 11. aprila se ne bodo izvajale nobene čistilne akcije; te so namreč prestavljene na kasnejši čas, ko bodo razmere to dovoljevale. Tržnice bodo v času lockdowna ob spoštovanju ukrepov tako za vse zaposlene kot tudi branjevce oz. prodajalce delovale nemoteno. Otroška igrišča bodo v tem času odprta, pri čemer pa obiskovalce pozivamo, da ob uporabi spoštujejo vse predpisane ukrepe. Akvarij-terarij Maribor bo v omenjenem času za zunanje obiskovalce zaprt, prav tako bo zaprto tudi Zavetišče za živali Maribor, kjer pa bo posvojitev živali po predhodni najavi omogočena.