18. Maj 2022
V Mariboru je bila v torek, 17. 5. 2022, v uporabo predana prva 3D-zebra, inovativni prehod za pešce za varnost najranljivejših v prometu. Mestna občina Maribor je ena izmed 7 občin, ki so se letos pr…
17. Maj 2022
Javno podjetje Snaga iz Skupine JHMB ureja in neguje nasade sezonskega cvetja na Slomškovem trgu, Trgu generala Maistra, Trgu Borisa Kidriča in v cvetličnih koritih pred MO Maribor. V teh dneh so cve…
13. Maj 2022
Opuščanje grobov in posledično tudi neplačevanje grobnine predstavlja problem vsakega upravljavca pokopališč. V skladu z odlokom je upravljavec pokopališča dolžan grobno mesto, za katerega ni sklenjen…
12. Maj 2022
Mestni avtobusi na linijah 10 Malečnik–Metava in 20 Grušova bodo po prehodu iz prve v drugo fazo rekonstrukcije ceste v Trčovi med št. 199 (Griček) in 270 od 13. 5. 2022 vozili po nekoliko spremenjene…
11. Maj 2022
Zaradi sanacije asfaltnega vozišča bo del Gorkega ulice od 12. 5. 2022 od 8. ure do predvidoma 4. 6. 2022 popolnoma zaprt. V času te zapore bodo mestni avtobusi na liniji št. 6 Vzpenjača vozili po spr…
09. Maj 2022
MO Maribor je v okviru projekta Izboljšajmo Maribor že četrto leto zapored organizirala mestno čistilno akcijo. Pomembno strokovno in operativno podporo so pri izvedbi nudila tudi podjetja iz skupine…
05. Maj 2022
Košnje nekaterih javnih zelenih površin bodo opravljene nekoliko kasneje, ker želimo, da mesto Maribor postane prijazno do čebelic, čmrljev in drugih opraševalcev. Nekatere zelene površine bodo dodatn…
04. Maj 2022
V nekaj manj kot dveh tednih delovanja sistema souporabe koles MBajk je bilo opravljenih več kot 10.450 voženj. V povprečju je znašal čas izposoje dobrih 15 minut, praktično vse vožnje pa so bile kraj…
03. Maj 2022
Z izpolnitvijo pogojev za zaključek ogrevalne sezone v sistemu daljinskega ogrevanja v Mestni občini Maribor (trikrat zapored zunanja temperatura ob 21. uri nad 12 °C) se 3. 5. 2022 zaključuje organiz…
01. Maj 2022
Na podlagi direktne podelitve koncesije s strani Občine Hoče - Slivnica je družba Snaga iz Skupine JHMB pričela s 1. majem v občini izvajati službo ravnanja s komunalnimi odpadki. Na tistem območju se…