MARIBORSKI VODOVOD

Mariborski vodovod danes v celoti ali vsaj delno oskrbuje s pitno vodo porabnike v 16-ih občinah, ki spadajo večinoma v podravsko regijo. Osnovne dejavnosti podjetja so oskrba z vodo, zaščita vodnih virov, ozaveščanje uporabnikov, vzdrževanje priključkov vodovodnega omrežja, nadzor nad kakovostjo vode in trajnostni razvoj vodooskrbe.

143
zaposlenih
Oskrba
z vodo
Zaščita
vodnih virov