Javna naročila

 

 

PREDMET NAROČANJA | Dobava vodomernih jaškov, nerjavnega PRESS materiala in fitingov iz medenine

OZNAKA | NMV-0001/2021

ROK ZA PREJEM PONUDB | 5. 7. 2021 do 12:00 (CET)

DOKUMENTACIJA | Razpisna dokumentacija JNMV 0001 2021 | Dodatek

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

PREDMET NAROČANJA | Dobava goriv, olj, maziv in drugih tekočin za v Javni holding Maribor d.o.o. povezanih družb

OZNAKA | INF-JN-0001/2021

ROK ZA PREJEM PONUDB | 20. 9. 2021 do 13:00 (CET)

DOKUMENTACIJA | Dokumentacija INF-JN-0001/2021

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

PREDMET NAROČANJA | Opravljanje storitev nadzora in reševanja

OZNAKA | NMV-0004/2021

ROK ZA PREJEM PONUDB | 24. 9. 2021 do 11:00 (CET)

DOKUMENTACIJA | Dokumentacija

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

PREDMET NAROČANJA | Izvajanje del v zimski službi (sezona 2021/22, 2022/23 in 2023/24)

OZNAKA | JN-0005/2021

ROK ZA PREJEM PONUDB | 8. 10. 2021 do 11:00 (CET)

DOKUMENTACIJA | Dokumentacija Popravek - Priloga 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

PREDMET NAROČANJA | Analiza kvalitete pitne vode Program spremljanja skladnosti pitne vode - notranji nadzor za leto 2022

OZNAKA | INF-NMV-0005/2021

ROK ZA PREJEM PONUDB | 5. 11. 2021 do 12:00 (CET)

DOKUMENTACIJA | Dokumentacija

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

PREDMET NAROČANJA | Dobava rezervnih delov in vzdrževanje avtobusov - ponovitev

OZNAKA | INF-NMV-0006/2021

ROK ZA PREJEM PONUDB | 15. 10. 2021 do 11:00 (CET)

DOKUMENTACIJA | Dokumentacija

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

PREDMET NAROČANJA | Dobava soli za posipavanje cest v zimski službi

OZNAKA | JN-0006/2021

ROK ZA PREJEM PONUDB | 11. 11. 2021 do 11:00 (CET)

DOKUMENTACIJA | Dokumentacija

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

PREDMET NAROČANJA | »Strojegradnja, ključavničarska, varilska, rezkarska, brusilna in druga dela na STS in drugi opremi«

OZNAKA | 

ROK ZA PREJEM PONUDB | 11. 11. 2021 do 12:00 (CET)

DOKUMENTACIJA | Dokumentacija

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

PREDMET NAROČANJA | Dobava jaškov večjih dimenzij

OZNAKA | INF -NMV-0007/2021

ROK ZA PREJEM PONUDB | 25.11.2021 do 12.00 (CET)

DOKUMENTACIJA | Dokumentacija

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

PREDMET NAROČANJA | Najem topov za izvedbo smučarske sezone za obdobje treh (3) let

OZNAKA | NMV-0007/2021

ROK ZA PREJEM PONUDB | 19. 11. 2021 do 11:00 (CET)

DOKUMENTACIJA | Dokumentacija

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

PREDMET NAROČANJA | Dobava nadomestnih delov in materiala za izvedbo smučarskih sezon

OZNAKA | JN-0008/2021

ROK ZA PREJEM PONUDB | 20. 12. 2021 do 11:00 (CET)

DOKUMENTACIJA | Dokumentacija |NOVO - Ponudbeni predračun - 2. popravek | Ponudbeni predračun - 1. popravek

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

PREDMET NAROČANJA | Dobava soli za posipavanje cest v zimski službi

OZNAKA | NMV-0009/2021

ROK ZA PREJEM PONUDB | 09. 12. 2021 do 11:00 (CET)

DOKUMENTACIJA | Dokumentacija

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

PREDMET NAROČANJA | Urejanje in vzdrževanje okolja

OZNAKA | NMV-0010/2021

ROK ZA PREJEM PONUDB | 14. 12. 2021 do 11:00 (CET)

DOKUMENTACIJA | Dokumentacija 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

PREDMET NAROČANJA | Dobava goriv za v Javni holding Maribor d.o.o. povezanih družb

OZNAKA | INF-JN-0003/2021

ROK ZA PREJEM PONUDB | 05. 01. 2022 do 14:00 (CET)

DOKUMENTACIJA | Dokumentacija

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

PREDMET NAROČANJA | Najem gradbene mehanizacije

OZNAKA | NMV-0012/2021

ROK ZA PREJEM PONUDB | 20. 12. 2021 do 11:00 (CET)

DOKUMENTACIJA | Dokumentacija

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

PREDMET NAROČANJA | Dobava električne energije (z upoštevanjem okoljskih vidikov)

OZNAKA | INF-NMV-0008/2021

ROK ZA PREJEM PONUDB | 20. 12. 2021 do 11:00 (CET)

DOKUMENTACIJA | Dokumentacija | NOVO - Popravek Obrazec 2: Predračun

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

PREDMET NAROČANJA | Dobava rabljenega kompaktnega kolesnega bagerja

OZNAKA | JN-0010/2021

ROK ZA PREJEM PONUDB | 10. 1. 2022 do 12:00 (CET)

DOKUMENTACIJA | Dokumentacija

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

PREDMET NAROČANJA | Dobava kremacijskih krst

OZNAKA | NMV-0011/2021-DJN-01

ROK ZA PREJEM PONUDB | 5. 1. 2022 do 10:00 (CET)

DOKUMENTACIJA | Dokumentacija

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

PREDMET NAROČANJA | Deratizacija kanalizacijskega omrežja

OZNAKA | NMV-0014/2021

ROK ZA PREJEM PONUDB | 7. 1. 2022 do 11:00 (CET)

DOKUMENTACIJA | Dokumentacija

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

PREDMET NAROČANJA | Dobava zemeljskega plina

OZNAKA | NMV-0001/2022

ROK ZA PREJEM PONUDB | 7. 1. 2022 do 12:00 (CET)

DOKUMENTACIJA | Dokumentacija

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

PREDMET NAROČANJA | Izvajanje sanacij sistema javne kanalizacije z zagotavljanjem vodotesnosti javne kanalizacije - sanacijo z metodo oplaščenja relining metoda

OZNAKA | JN-0011/2022

ROK ZA PREJEM PONUDB | 18. 2. 2022 do 12:00 (CET)

DOKUMENTACIJA | Dokumentacija

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

PREDMET NAROČANJA | »Dobava električne energije«

OZNAKA | JN-0006/2022

ROK ZA PREJEM PONUDB | 25. 4. 2022 do 12:00 (CET)

DOKUMENTACIJA | Dokumentacija