Javna naročila

 

PREDMET NAROČANJA | Dobava rastlinskega materiala

OZNAKA | JN-04/2021

ROK ZA PREJEM PONUDB | 18. 6. 2021 do 11:00 (CET)

DOKUMENTACIJA | Razpisna dokumentacija JN 04 2021.zip

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

PREDMET NAROČANJA | Zavarovanje premoženja in premoženjskih interesov družbe Nigrad d. o. o.

OZNAKA | JN-03/2021

ROK ZA PREJEM PONUDB | 15. 6. 2021 do 10:00 (CET)

DOKUMENTACIJA | Razpisna dokumentacija JN 03 2021.zip  | Sprememba dokumentacije 19. 5. 2021  |  Sprememba dokumentacije 7.6.2021  |  Podatki

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

PREDMET NAROČANJA | Poslovno svetovanje podpore pri implementaciji modela holdinga JHMB pri doseganju sinergijskih učinkov JHMB in v holding povezanih družb

OZNAKA | JN-01/2021

ROK ZA PREJEM PONUDB | 23. 3. 2021 do 11:00 (CET)

DOKUMENTACIJA | Razpisna dokumentacija JN 01 2021.zip  | Odgovor

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

PREDMET NAROČANJA | Dobava programske opreme za potrebe Javnega holdinga Maribor d. o. o.

OZNAKA | JN-02/2021

ROK ZA PREJEM PONUDB | 18. 3. 2021 do 11:00 (CET)

DOKUMENTACIJA | Razpisna dokumentacija JN 02 2021.zip 

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

PREDMET NAROČANJA | Dobava vodomernih jaškov, nerjavnega PRESS materiala in fitingov iz medenine

OZNAKA | NMV-0001/2021

ROK ZA PREJEM PONUDB | 5. 7. 2021 do 12:00 (CET)

DOKUMENTACIJA | Razpisna dokumentacija JNMV 0001 2021 | Dodatek